Language of document :

Beroep ingesteld op 12 november 2010 - Van Soest / Commissie

(Zaak F-117/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Barry Van Soest (Brussel, België) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot beëindiging van de aanwervingsprocedure van verzoeker, die is geslaagd voor een vergelijkend onderzoek en op de reservelijst is geplaatst, op grond dat hij niet in het bezit is van een diploma van middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot hoger onderwijs

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van besluit HRB.2/TV/iu (2010) 6293;

nietigverklaring van besluit HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204 tot afwijzing van verzoekers klacht tegen dat besluit;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

____________