Language of document :

Beroep ingesteld op 15 november 2010 - Di Tullio / Commissie

(Zaak F-119/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Roberto Di Tullio (Rovigo, Italië) (vertegenwoordigers: E. Boigelot en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de diensten van het OLAF houdende weigering om verzoeker verlof wegens militaire dienst te geven op grond van artikel 18 RAP

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 21 april 2010 van de diensten van het OLAF houdende weigering om verzoeker verlof wegens militaire dienst te geven, ondanks de oproep van de Guardia di Finanza van 24 februari 2010;

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 10 september 2010 houdende afwijzing van verzoekers klacht, ten dele om andere redenen dan die welke in het bestreden besluit van 27 april 2010 zijn aangevoerd;

dientengevolge, verlening van verlof wegens militaire dienst aan verzoeker van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________