Language of document :

2010. november 15-én benyújtott kereset - AR kontra Bizottság

(F-120/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AR (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodriguez, C. Bernard-Glanz és A. Blot ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO azon határozatának megsemmisítése, amely a felperest az előválogató tesztjének sikertelensége folytán kizárta a bolgár vagy román állampolgárságú tanácsosok részére meghirdetett COM/INT/EU2/10/AD5 belső versenyvizsgára vonatkozó eljárásból, valamint a panasz alapján hozott azon határozat megsemmisítése, amely a felperesnek megengedi, hogy ismételten részt vegyen az említett versenyvizsgához kapcsolódó előválogató teszten

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Személyzeti Kiválasztási Hivatal (EPSO) 2010. március 31-i, a felperest a COM/INT/EU2/10/AD5 belső versenyvizsgából kizáró határozatát annak érdekében, hogy a felperesnek lehetősége legyen részt venni a vizsgán;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság által 2010. augusztus 3-án hozott határozatot, amennyiben az lényegét tekintve nem ad helyt a felperes panaszának;

a Közszolgálati Törvényszék - szükség esetén bizonyítás-felvétel vagy pervezető intézkedés útján - hívja fel a Bizottságot, hogy bocsássa rendelkezésre a Brüsszelben, 2010. március 5-én 13:00 órakor megrendezett teszt során feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________