Language of document : ECLI:EU:T:2019:681

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Is-Sitt Awla)

24 ta’ Settembru 2019 (*)

“Disinn Komunitarju – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta moped – Disinn Komunitarju preċedenti – Raġuni għall-invalidità – Karattru individwali – Impressjoni globali differenti – Utent avżat – Artikolu 6 u Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 – Interpretazzjoni konformi mal-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 6/2002 – Assenza ta’ użu ta’ trade mark nazzjonali tridimensjonali preċedenti mhux irreġistrat fid-disinn irreġistrat – Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 – Assenza ta’ użu mhux awtorizzat ta’ xogħol protett taħt il-liġi tad-dritt tal-awtur ta’ Stat Membru fid-disinn irreġistrat – Artikolu 25(1)(f) tar-Regolament Nru 6/2002”

Fil-Kawża T‑219/18,

Piaggio & C. SpA, stabbilita f’Pontedera (l-Italja), irrappreżentata minn F. Jacobacci, B. La Tella u B. Lucchetti, avukati,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), irrappreżentat minn L. Rampini u J. Crespo Carrillo, bħala aġenti,

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali, hija

Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, stabbilita f’Taizhou (iċ-Ċina), irrappreżentata minn M. Spolidoro, M. Gurrado, S. Verea u M. Balestriero, avukati,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tielet Bord tal-Appell tal-EUIPO tad-19 ta’ Jannar 2018 (Każ R 1496/2015‑3) dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità bejn Piaggio & C. u Zhejiang Zhongneng Industry Group,

IL-QORTI ĠENERALI (Is-Sitt Awla),

komposta minn G. Berardis, President, S. Papasavvas u O. Spineanu‑Matei (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: E. Hendrix, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-30 ta’ Marzu 2018,

wara li rat ir-risposta tal-EUIPO ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fid-9 ta’ Lulju 2018,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjenti ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fid-9 ta’ Lulju 2018,

wara s-seduta tas-27 ta’ Frar 2019,

wara li rat id-digriet tat-30 ta’ April 2019 li jiftaħ mill-ġdid il-fażi orali tal-proċedura,

wara li rat id-domanda bil-miktub tal-Qorti Ġenerali lill-partijiet u r-risposti tagħhom għal din id-domanda ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-16 u s-17 ta’ Mejju 2019,

wara li rat id-deċiżjoni tal-20 ta’ Mejju 2019 li għalqet il-fażi orali tal-proċedura,

tagħti l-preżenti

Sentenza

 Il-fatti li wasslu għall-kawża

1        Fid-19 ta’ Novembru 2010, l-intervenjenti, Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, ippreżentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ disinn Komunitarju mal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002 tat-12 ta’ Diċembru 2001 dwar id-disinji Komunitarji (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 27, p. 142).

2        Id-disinn li tiegħu saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni huwa rrappreżentat kif ġej fis-sitt perspettivi li ġejjin:

Image not found

3        Skont l-Artikoli 41 sa 43 tar-Regolament Nru 6/2002, l-intervenjenti invokat, fl-applikazzjoni tagħha għar-reġistrazzjoni, dritt ta’ prijorità għad-disinn ikkontestat, ibbażat fuq applikazzjoni preċedenti għar-reġistrazzjoni tal-istess disinn, ippreżentat lill-awtorità kompetenti Ċiniża fit-13 ta’ Lulju 2010.

4        Il-prodotti li fihom huwa intiż li jiġi inkorporat id-disinn ikkontestat huma fil-klassi 12‑11 fis-sens tal-Ftehim ta’ Locarno li jistabbilixxi klassifikazzjoni internazzjonali għad-disinni industrijali, tat-8 ta’ Ottubru 1968, kif emendat, u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni segwenti: “Mopeds; motoċikletti”.

5        L-applikazzjoni tad-disinn ġiet ippubblikata fil-Bullettin tad-Disinji Komunitarji Nru 2010/265, tat-23 ta’ Novembru 2010. Id-disinn ġie rreġistrat taħt in-numru 1783655–0002 bid-data tar-reġistrazzjoni d-19 ta’ Novembru 2010 u ngħatatlu prijorità fit-13 ta’ Lulju 2010.

6        Fis-6 ta’ Novembru 2014, ir-rikorrenti, Piaggio & C. SpA, ressqet talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità tad-disinn ikkontestat skont l-Artikolu 52 tar-Regolament Nru 6/2002 mal-EUIPO għall-prodotti msemmija fil-punt 4 ta’ hawn fuq.

7        Il-motivi invokati insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità kienu dawk imsemmija fl-Artikoli 25(1)(b), (e) u (f) tar-Regolament Nru 6/2002.

8        L-ewwel nett, fir-rigward tar-raġuni għall-invalidità msemmija fl-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002, ir-rikorrenti ssostni, fit-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità tagħha, li d-disinn ikkontestat ma kellux novità u karattru individwali, skont l-Artikoli 5 u 6 ta’ dak ir-regolament. Insostenn tad-dikjarazzjonijiet tagħha, ir-rikorrenti għażlet id-disinn preċedenti kkummerċjalizzat bl-isem Vespa LX (iktar ’il quddiem “id-disinn preċedenti”), li hija wriet l-iżvelar tiegħu permezz tal-immaġnijiet li dehru fir-rivisti speċjalizzati Motociclismo ta’ Mejju 2005, In sella f’April 2005 u City-X f’Ġunju 2009. Dawn l-immaġnijiet u l-informazzjoni li takkumpanjahom huma riprodotti hawn taħt:

Image not found

9        Skont ir-rikorrenti, id-disinn ikkontestat kien essenzjalment identiku għad-disinn preċedenti u ħalla l-istess impressjoni ġenerali bħal dan tal-aħħar, li ppermetta li n-novità u karattru individwali jiġu esklużi, skont l-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament Nru 6/2002.

10      Fit-tieni lok, fir-rigward tar-raġuni tal-invalidità msemmija fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, l-applikant argumenta li l-forma ta’ skuter li għaliha kien maħsub li jiġi inkorporat id-disinn ta’ qabel ġiet protetta wkoll mil-liġi Taljana bħala “trade mark de facto” tridimensjonali mhux irreġistrata, użata fl-Italja mill-2005 (iktar ’il quddiem “it-trade mark preċedenti”). Skont ir-rikorrenti, dik it-trade mark akkwistat bl-użu karattru distint qawwi, peress li l-karatteristiċi distintivi tal-forma tridimensjonali ta’ skuter li hija pproteġiet baqgħu sostanzjalment l-istess minn meta nħolqot u l-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-iskuter Vespa mir-rikorrenti, li tmur lura għas-snin 1945/46. Skont ir-rikorrenti, il-karatteristiċi distintivi inkwistjoni huma kif ġej:

–        il-forma f’X bejn il-ventilatur posterjuri u n-naħa ta’ taħt is-sarġ, kif muri hawn taħt:

Image not found

–        il-forma kuntrarja ta’ Ω bejn in-naħa ta’ taħt is-sarġ u r-rampa, kif muri hawn taħt:

Image not found

–        il-forma tal-vleġġa tar-rampa, kif jidher hawn taħt:

Image not found

11      Ir-rikorrenti targumenta li pprovdiet prova tal-użu magħruf tat-trade mark preċedenti u l-probabbiltà ta’ konfużjoni f’moħħ il-pubbliku rilevanti maħluqa mid-disinn ikkontestat mat-trade mark preċedenti.

12      Fit-tielet lok, fir-rigward tar-raġuni għall-invalidità msemmija fl-Artikolu 25(1)(f) tar-Regolament Nru 6/2002, ir-rikorrenti argumentat li d-disinn preċedenti kien protett mid-drittijiet tal-awtur Taljani u Franċiżi. Skont ir-rikorrenti, id-disinn preċedenti, bħala xogħol ta’ ħsieb, kien użat b’mod mhux dovut fid-disinn ikkontestat.

13      Bid-deċiżjoni tat-23 ta’ Ġunju 2015, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni rrikonoxxiet li d-disinn ikkontestat kien ġdid skont it-tifsira tal-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002, moqri flimkien mal-Artikolu 5 ta’ dan ir-regolament. Fuq il-bażi tad-disinn preċedenti, madankollu, hija aċċettat it-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità tad-disinn ikkontestat fuq il-bażi li ma kellux karattru individwali skont it-tifsira tal-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002, moqri flimkien mal-Artikolu 6 tal-istess regolament. Sa fejn ikkonkludiet li d-disinn ikkontestat kien invalidu minħabba n-nuqqas ta’ konformità ma’ dik il-kundizzjoni meħtieġa mir-Regolament Nru 6/2002 għall-protezzjoni tagħha, id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni qieset li ma kienx meħtieġ li jiġu eżaminati r-raġunijiet l-oħrajn ta’ invalidità invokati mir-rikorrenti, jiġifieri dawk imsemmija fl-Artikolu 25(1)(e) u (f) ta’ dak ir-regolament.

14      Fis-27 ta’ Lulju 2015, l-intervenjenti ppreżentat appell quddiem l-EUIPO, skont l-Artikoli 55 sa 60 tar-Regolament Nru 6/2002, kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni.

15      Permezz tad-deċiżjoni tad-19 ta’ Jannar 2018 (iktar ’il quddiem “id-deċiżjoni kkontestata”), it-Tielet Bord tal-Appell tal-EUIPO laqa’ l-appell tal-intervenjenti, annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni, u ċaħad it-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità. Essenzjalment, qabelxejn, huwa qies li d-differenzi bejn id-disinni inkwistjoni kienu biżżejjed biex jeskludu li kien ikkunsidrat li d-disinn ikkontestat kien mingħajr novità fid-dawl tad-disinn preċedenti, skont l-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002, moqri flimkien mal-Artikolu 5 ta’ dak ir-regolament. Imbagħad, għall-kuntrarju tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni, huwa kkonkluda li d-disinn ikkontestat ma kienx mingħajr karattru individwali skont l-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002, moqri flimkien mal-Artikolu 6 ta’ dan ir-regolament. F’dak ir-rigward, il-Bord tal-Appell indika, minn naħa waħda, li d-differenzi bejn id-disinni inkwistjoni kienu numerużi u kkaratterizzati b’mod suffiċjenti, u, min-naħa l-oħra, li d-disinn ikkontestat kien jipproduċi fuq l-utent informat minnu impressjoni globali differenti minn dik iġġenerata mill-osservazzjoni tad-disinn preċedenti. Fl-aħħar nett, bl-eżerċizzju tal-kompetenzi tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni skont l-Artikolu 60 tar-Regolament Nru 6/2002, il-Bord tal-Appell iddeċieda dwar żewġ raġunijiet oħra ta’ invalidità invokati mir-rikorrenti quddiem id-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni, jiġifieri dawk imsemmija fl-Artikolu 25(1)(e) u (f) ta’ dak ir-regolament. B’hekk, minn naħa waħda, huwa kkonkluda li t-trade mark preċedenti ma ntużatx fid-disinn ikkontestat, b’mod partikolari minħabba d-differenzi evidenti fl-istil bejniethom u l-livell għoli ta’ attenzjoni li ngħatat mill-pubbliku rilevanti lit-trade mark preċedenti, u li, għalhekk, ir-raġuni għall-invalidità stabbilita fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 ma kinitx intenzjonata li tapplika. Min-naħa l-oħra, fir-rigward tar-raġunijiet ta’ invalidità stipulati fl-Artikolu 25(1)(f) tar-Regolament Nru 6/2002, il-Bord tal-Appell qies li l-invalidità tad-disinn ikkontestat minħabba l-ksur tad-dritt tal-awtur Taljan u Franċiż ma kinitx iġġustifikata, peress li d-disinn preċedenti, bħala xogħol ta’ ħsieb, ma ntużax fid-disinn ikkontestat, u li l-estetika u l-impressjonijiet kienu differenti.

 Il-proċedura u t-talbiet tal-partijiet

16      Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tannulla d-deċiżjoni kkontestata u, konsegwentement, tiddikjara l-invalidità tad-disinn ikkontestat;

–        tikkundanna lill-EUIPO u lill-intervenjenti jħallsu l-ispejjeż proċedurali relatati mal-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell, skont l-Artikolu 190 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali;

–        tikkundanna lill-EUIPO u lill-intervenjenti għall-ispejjeż kollha ta’ din il-proċedura.

17      L-EUIPO jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tiċħad ir-rikors;

–        tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

18      L-intervenjenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tiċħad ir-rikors;

–        tikkonferma l-validità tad-disinn ikkontestat;

–        tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

 Id-dritt

19      Bħala rimarka preliminari, peress li “l-konferma tal-validità tad-disinn ikkontestat” tfisser ċaħda tar-rikors, it-tieni kap tat-talbiet tal-intervenjenti għandu jitqies li huwa intiż, essenzjalment, għaċ-ċaħda tar-rikors (ara b’analoġija, is-sentenza tat-13 ta’ Diċembru 2016, Apax Partners vs EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX), T‑58/16, mhux ippubblikata, EU:T:2016:724, punt 15).

20      Insostenn tar-rikors, ir-rikorrenti tinvoka tliet motivi, l-ewwel, ksur tal-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002 moqri flimkien mal-Artikolu 6 tal-imsemmi regolament; it-tieni, ksur tal-Artikolu 25(1)(e) ta’ dak ir-regolament; u, it-tielet, ksur tal-Artikolu 25(1)(f) tal-istess regolament.

 Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002, moqri flimkien mal-Artikolu 6 tal-istess regolament

21      Fil-kuntest tal-ewwel motiv tagħha, ir-rikorrenti argumentat li, fil-punti 24 sa 26 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell żbaljatament qies li r-rikorrenti kienet irrikonoxxiet in-nuqqas ta’ identità sħiħa bejn id-disinni inkwistjoni u li d-differenzi bejniethom ma setgħux jiġu kklassifikati bħala “dettalji insinjifikattivi”.

22      Ir-rikorrenti ssostni wkoll li l-Bord tal-Appell wettaq żbalji fl-interpretazzjoni u fl-applikazzjoni tal-prinċipji msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 6/2002, billi, fid-dawl tad-disinn preċedenti, id-disinn ikkontestat ikun mingħajr natura individwali skont it-termini ta’ din id-dispożizzjoni.

23      L-EUIPO u l-intervenjenti jikkontestaw l-argumenti kollha tar-rikorrenti.

24      Għandu jitfakkar li l-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002 jipprovdi li disinn Komunitarju jista’ jiġi ddikjarat invalidu biss jekk dan ma jissodisfax il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 9 tal-istess regolament.

25      Bis-saħħa tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament Nru 6/2002, il-protezzjoni ta’ disinn permezz ta’ disinn Komunitarju ma hijiex żgurata salv sa fejn ikun ġdid u jkollu karattru individwali.

26      Skont l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 6/2002, disinn għandu jitqies bħala ġdid jekk l-ebda disinn identiku ma jkun ġie żvelat lill-pubbliku. Id-disinni għandhom jiġu meqjusa li jkunu identiċi jekk il-karatteristiċi tagħhom jiddifferixxu biss f’dettalji insinjifikattivi.

27      Bħala punt preliminari, għandu jiġi osservat li l-konstatazzjonijiet li jinsabu fil-punti 24 sa 26 tad-deċiżjoni kkontestata ġew ifformulati mill-Bord tal-Appell fil-kuntest tal-eżami tiegħu tal-allegat nuqqas ta’ novità fid-disinn ikkontestat, skont l-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002, moqri flimkien mal-Artikolu 5 ta’ dak ir-regolament. Kif ikkonfermat fis-seduta, ir-rikorrenti ma tinvokax, insostenn tar-rikors tagħha, la l-ksur ta’ dawk id-dispożizzjonijiet, u lanqas żball li l-Bord tal-Appell kien jagħmel fl-evalwazzjoni tiegħu tan-novità tad-disinn ikkontestat u taċċetta li ma kien hemm ebda identità bejn id-disinni inkwistjoni. Konsegwentement, ir-rikorrenti ma tistax tikkontesta b’mod validu, fil-kuntest ta’ dan il-motiv, ibbażat b’mod partikolari fuq ksur tal-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002, moqri flimkien mal-Artikolu 6 ta’ dak ir-regolament, l-evalwazzjonijiet tal-Bord tal-Appell li jinsabu fil-punti 24 sa 26 tad-deċiżjoni kkontestata li jittrattaw l-allegat nuqqas ta’ novità tad-disinn ikkontestat skont it-tifsira tal-Artikolu 5 tal-istess regolament.

28      Fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-karattru individwali tad-disinn ikkontestat, fl-ewwel lok, għandu jitfakkar li, skont l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament Nru 6/2002, disinn Komunitarju rreġistrat għandu jitqies li huwa jkollu karattru individwali jekk l-impressjoni globali li jagħti lill-utent avżat tkun differenti minn dik mogħtija lil dan l-utent minn kull disinn li jkun ġie żvelat lill-pubbliku qabel id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jew, jekk ikun hemm talba għal prijorità, qabel id-data ta’ prijorità.

29      Il-verżjoni tal-lingwa Taljana tal-Artikolu 6(1) tar-Regolament Nru 6/2002 iżżid li l-impressjoni globali li disinn irid jipproduċi sabiex jitqies li huwa ta’ karattru individwali trid tkun differenti “b’mod sinjifikattiv” minn dik prodotta għal utent informat minn kwalunkwe disinn li jkun ġie żvelat lill-pubbliku.

30      Għandu jiġi rrilevat li hija ġurisprudenza stabbilita li l-ħtieġa ta’ interpretazzjoni uniformi ta’ dispożizzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea tirrikjedi, fil-każ ta’ diverġenza bejn il-verżjonijiet lingwistiċi varji ta’ dik id-dispożizzjoni, li d-dispożizzjoni inkwistjoni tiġi interpretata fid-dawl tal-kuntest u l-iskop tal-leġiżlazzjoni li tifforma parti minnhom. L-interpretazzjoni ta’ dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni timplika, barra minn hekk, paragun bejn il-verżjonijiet lingwistiċi tiegħu (ara s-sentenza tat-23 ta’ Diċembru 2015, Firma Theodor Pfister, C‑58/15, mhux ippubblikata, EU:C:2015:849, punt 25 u l-ġurisprudenza ċċitata).

31      Issa, fost l-atti stabbiliti bħala parti mill-proċess li jwassal għall-adozzjoni tar-Regolament Nru 6/2002, l-ewwel proposta, ippreżentata mill-Kummissjoni Ewropea, għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-disinji Komunitarji (ĠU 1994, C 29, p. 20), fil-verżjonijiet kollha tal-lingwi tagħha kien fiha l-preċiżazzjoni “b’mod sinjifikattiv” fl-Artikolu 6(1) tagħha. Wara l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-disinji Komunitarji (ĠU 1994, C 388, p. 9), li kienet tindika li l-espressjoni “b’mod sinjifikattiv” kien ikollha l-effett li teskludi l-protezzjoni maħsuba għal ħafna disinni, speċjalment disinni ta’ tessuti, u li għalhekk kienet tissuġġerixxi li titħalla barra, dik il-preċiżazzjoni tħalliet barra mill-Artikolu 6(1) tal-proposta emendata għal Regolament tal-Kunsill (KE) dwar id-disinji Komunitarji (ĠU 2000, C 248 E, p. 3), ippreżentata mill-Kummissjoni fil-verżjonijiet tal-lingwi kollha tagħha, ħlief fil-verżjoni Taljana tagħha. Din id-diskrepanza fil-kliem ta’ din id-dispożizzjoni ppersistiet, fil-verżjoni Taljana tagħha, fil-proposta emendata għal Regolament tal-Kunsill dwar id-disinji Komunitarji (ĠU 2001, C 62 E, p. 173), kif ippreżentata finalment mill-Kummissjoni.

32      Barra minn hekk, jirriżulta minn eżami komparattiv tal-verżjonijiet varji tal-lingwa eżistenti tar-Regolament Nru 6/2002, u b’mod partikolari tal-Artikolu 6(1) tiegħu, li, bl-eċċezzjoni tal-verżjoni Taljana, il-verżjonijiet lingwistiċi kollha ta’ dak l-Artikolu jipprovdu li disinn Komunitarju rreġistrat jitqies li għandu karattru individwali jekk l-impressjoni globali li jipproduċi fuq l-utent informat tkun differenti minn dik prodotta f’tali utent minn kwalunkwe disinn li jkun żvelat lill-pubbliku.

33      F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Qorti Ġenerali tqis li l-preċiżazzjoni “b’mod sinjifikattiv” li tinsab fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament Nru 6/2002 f’waħda biss mill-verżjonijiet lingwistiċi ta’ dak ir-regolament hija, b’mod ċar, bilanċ sfortunat li jirriżulta mill-proċess leġiżlattiv qabel l-adozzjoni ta’ dak ir-regolament.

34      L-Artikolu 6(1) tar-Regolament Nru 6/2002 għandu għalhekk jinqara u jiġi applikat, minn naħa, skont il-formulazzjoni tiegħu, kif imsemmi fil-punt 32 hawn fuq, li tirriżulta mid-diversi verżjonijiet lingwistiċi attwalment eżistenti tar-Regolament Nru 6/2002, bl-eċċezzjoni ta’ dik Taljana, u, min-naħa l-oħra, fl-interpretazzjoni uniformi u indipendenti tal-verżjoni lingwistika li titqies li l-ġurisprudenza tkun tat lil dik id-dispożizzjoni.

35      Għal dan il-għan, għandu jitfakkar li l-kundizzjoni stabbilita mill-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 6/2002 tmur lil hinn minn dik imposta mill-Artikolu 5 tal-istess regolament, sa fejn impressjoni globali differenti fuq l-utent avżat fis-sens tal-imsemmi Artikolu 6 tista’ tkun ibbażata biss fuq l-eżistenza ta’ differenzi oġġettivi bejn id-disinni kunfliġġenti (sentenza tas-6 ta’ Ġunju 2013, Kastenholz vs UASI – Qwatchme (Uċuħ tal-arloġġi), T‑68/11, EU:T:2013:298, punt 39). Għalhekk, għandhom jiġu kkunsidrati differenzi ċari biżżejjed biex jinħolqu impressjonijiet flimkien differenti (ara s-sentenza tal-4 ta’ Lulju 2017, Murphy v EUIPO – Nike Innovate (Watch band elettroniku), T‑90/16, mhux ippubblikata, EU:T:2017:464, punt 43 u l-ġurisprudenza ċċitata).

36      Fit-tieni lok, għandu jiġi rrilevat li l-premessa 14 tar-Regolament Nru 6/2002 tindika, b’mod partikolari, li l-istima dwar jekk disinn ikollux karattru individwali għandha tkun imsejsa fuq jekk l-impressjoni ġenerali prodotta minn utent informat li jara d-disinn, tiddifferixxix biċ-ċar minn dik prodotta fuqu bil-corpus tad-disinn eżistenti.

37      F’dan ir-rigward, l-Artikolu 28(1)(b)(v) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2245/2002 tal-21 ta’ Ottubru 2002 li timplimentar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 6/2002 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 31, p. 14) jispeċifika li, fejn ir-raġuni għall-invalidità hija bbażata fuq il-fatt li d-disinn Komunitarju rreġistrat ma jissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti, b’mod partikolari, fl-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 6/2002, it-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità għandu jkun fiha l-indikazzjoni u r-riproduzzjoni ta’ disinni preċedenti li jistgħu jfixklu l-karattru individwali tad-disinn Komunitarju rreġistrat, kif ukoll id-dokumenti li jipprovaw l-eżistenza ta’ dawn id-disinni preċedenti.

38      Madankollu, kif ikkonfermat fis-seduta, insostenn ta’ dan il-motiv, ir-rikorrenti għażlet, fir-rigward ta’ kwalunkwe preċedenza fuq il-wirt ta’ disinni li tirreferi għalihom il-premessa 14 tar-Regolament Nru 6/2002, id-disinn preċedenti, sa fejn dan jirrifletti l-karatteristiċi spjegati fil-punt 10 hawn fuq, li tiegħu pprovdiet riproduzzjonijiet li jipprovaw l-eżistenza u l-iżvelar tiegħu.

39      Fit-tielet lok, għandu jitfakkar li l-Artikolu 6(2) tar-Regolament Nru 6/2002 jispeċifika li fl-evalwazzjoni tal-karattru individwali ta’ disinn, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-grad ta’ libertà tad-disinjatur fl-iżvilupp tad-disinn.

40      Huwa fid-dawl ta’ dawk il-kunsiderazzjonijiet li għandu jkun evalwat jekk id-disinn ikkontestat għandux karattru individwali skont it-tifsira tal-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 6/2002 fir-rigward tad-disinn preċedenti.

 Dwar l-utent informat bid-disinn ikkontestat u l-grad ta’ libertà tad-disinjatur

41      F’dan il-każ, qabelxejn, il-Bord tal-Appell indika, fil-punti 30 sa 32 tad-deċiżjoni kkontestata, li s-settur rilevanti li fir-rigward tiegħu għandu jiġi identifikat l-utent avżat tad-disinn ikkontestat kien dak tal-“iskuters”, bħala subkategorija tal-kategorija “Mopeds; motoċikletti”.

42      Għall-kuntrarju ta’ dak li tallega l-intervenjenti, li s-settur rilevanti jkun dak tas-subkategorija “skuters klassiċi”, huwa meħtieġ li jiġi kkonfermat li s-settur rilevanti huwa dak, użat mill-Bord tal-Appell u mhux ikkontestat mir-rikorrenti, tal-“iskuters”. Fil-fatt, dan iqis l-indikazzjoni, bħal dak inkluż fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, tal-prodotti “mopeds; motoċikletti”, li fihom id-disinn ikkontestat huwa intiż li jiġi inkorporat, iżda wkoll tad-disinn ikkontestat huwa stess, sa fejn jippermetti li jiġu identifikati l-“iskuters” fi ħdan il-kategorija ta’ prodotti usa’ indikata waqt ir-reġistrazzjoni u, konsegwentement, li jiġi ddeterminat effettivament l-utent avżat u l-grad ta’ libertà tal-kreatur fl-iżvilupp tad-disinn ikkontestat (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-18 ta’ Marzu 2010, Grupo Promer Mon Graphic vs UASI – PepsiCo (Rappreżentanza ta’ mezz promozzjonali ċirkolari), T‑9/07, EU:T:2010:96, punt 56).

43      Sussegwentement, il-Bord tal-Appell, fil-punti 33 sa 35 tad-deċiżjoni kkontestata, indika li l-utent avżat dwar id-disinn ikkontestat kien il-persuna li kienet tuża skuter għall-vjaġġi tagħha stess, li kienet taf id-diversi disinni tal-iskuters eżistenti fin-negozju u li kellha ċertu grad ta’ konjizzjoni dwar l-elementi li normalment kien fihom dawn il-prodotti. Huwa żied jgħid li, fid-dawl tal-interess tagħha fil-vetturi inkwistjoni, din il-persuna tista’ tinftiehem li tindika utent li għandu kemm viġilanza partikolari u li huwa partikolarment attent u sensittiv għad-disinn u d-dehra tal-prodotti kkonċernati.

44      Fir-rigward tal-grad ta’ libertà tad-disinjatur tad-disinn ikkontestat, il-Bord tal-Appell indika, fil-punti 36 sa 41 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-fatturi li sa ċertu punt kienu jikkundizzjonaw il-libertà tad-disinn fil-qasam tal-iskuters ma kinux xejriet fil-qasam ta’ disinn, jew is-saturazzjoni possibbli tas-settur, iżda kienu prinċipalment relatati mat-tip u l-funzjoni tal-vettura, peress li l-iskuter kien maħsub biex jippermetti lis-sewwieq li jżomm il-bust dritt, is-saqajn milwija għal 90° u r-riġlejn appoġġati b’mod konvenjenti fuq il-mistrieħ tas-saqajn ċentrali. Barra minn hekk, l-iskuter kellu jkollu roti b’dijametru limitat, rampa protettiva u ħawsing li jkopri l-magna. Konsegwentement, il-libertà ta’ ħolqien tista’ timmanifesta ruħha fid-disinn tar-rampa, il-mistrieħ tas-saqajn, il-ħawsing, il-madgards, is-sarġ, ir-roti u fid-disinn u l-pożizzjonament ta’ dwal quddiem u wara. Il-Bord tal-Appell ikkonkluda li l-grad tal-libertà tad-disinjatur seta’ jiġi ddefinit bħala, tal-inqas, medju.

45      Il-paragun tal-impressjonijiet globali prodotti mid-disinni inkwistjoni għandu jsir abbażi ta’ dawk il-konstatazzjonijiet tal-Bord tal-Appell, barra minn hekk mhux ikkontestati mill-partijiet.

 Fuq il-paragun tal-impressjonijiet globali prodotti mid-disinni inkwistjoni fuq l-utent avżat

46      Skont il-ġurisprudenza, l-evalwazzjoni tal-karattru individwali ta’ disinn għandha ssir b’rabta ma’ disinn speċifiku wieħed jew iktar, individwali, determinati u identifikati fost id-disinni kollha żvelati lill-pubbliku preċedentement. Għaldaqstant, sabiex disinn ikun jista’ jitqies li għandu karattru individwali, l-impressjoni globali li dan id-disinn għandu jipproduċi fuq l-utent avżat għandha tkun differenti minn dik li tiġi prodotta fuq dan l-utent mhux b’kombinazzjoni ta’ elementi iżolati, ibbażati fuq numru ta’ disinni preċedenti, imma minn wieħed jew diversi disinni preċedenti, meħuda individwalment (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tad-19 ta’ Ġunju 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, punti 25 u 35).

47      Il-karattru individwali ta’ disinn jirriżulta minn impressjoni globali ta’ differenza, jew ta’ assenza ta’ “déjà vu”, mill-perspettiva tal-utent informat, meta mqabbel ma’ kull preċedenza fi ħdan il-patrimonju ta’ disinni, mingħajr ma jittieħdu inkunsiderazzjoni d-differenzi mhux evidenti biżżejjed li jaffettwaw l-imsemmija impressjoni globali, minkejja li jkunu jeċċedu dettalji insinjifikattivi, iżda billi jittieħdu inkunsiderazzjoni differenzi suffiċjentement evidenti biex joħolqu impressjonijiet globali differenti (ara s-sentenza tas-7 ta’ Novembru 2013, Budziewska vs UASI – Puma (qattus li jaqbeż), T‑666/11, mhux ippubblikata, EU:T:2013:584, punt 29 u l-ġurisprudenza ċċitata).

48      Meta jiġi evalwat il-karattru individwali ta’ disinn fir-rigward ta’ kwalunkwe preċedenza fil-patrimonju tad-disinni, għandha titqies in-natura tal-prodott li għalih japplika d-disinn jew li fih ikun inkorporat u, b’mod partikolari, is-settur industrijali li jaqa’ fih (ara l-premessa 14 tar-Regolament Nru 6/2002), il-grad ta’ libertà tal-kreatur fl-iżvilupp tad-disinn (ara l-Artikolu 6(2) tar-Regolament Nru 6/2002), is-saturazzjoni possibbli tal-istat tal-arti, li, jekk ma tistax titqies li tillimita l-libertà tad-disinjatur, tista’ tkun tali li tagħmel lill-utent avżat konxju tad-differenzi bejn id-disinni li qegħdin jiġu mqabbla, kif ukoll il-mod li bih jintuża l-prodott inkwistjoni, b’mod partikolari fid-dawl tal-manipulazzjonijiet normalment sostnuti f’dik l-okkażjoni (ara s-sentenza tas-7 ta’ Novembru 2013, qattus li jaqbeż, T‑666/11, mhux ippubblikata, EU:T:2013:584, punt 31 u l-ġurisprudenza ċċitata).

49      Sa fejn ir-rikorrenti tkun għażlet, fir-rigward ta’ kwalunkwe esperjenza preċedenti fil-patrimonju ta’ disinni, id-disinn preċedenti, għandu jsir tqabbil bejn, fuq naħa waħda, l-impressjoni globali prodotta minnu u, fuq in-naħa l-oħra, l-impressjoni globali prodotta mid-disinn ikkontestat (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-22 ta’ Ġunju 2010, Shenzhen Taiden vs UASI – Bosch Security Systems (apparat tal-komunikazzjoni), T‑153/08, EU:T:2010:248, il-punti 23 u 24).

50      L-ewwel nett, għandu jiġi kkonstatat li r-rikorrenti ma hijiex intitolata li targumenta li l-fatt li d-disinni inkwistjoni jippreżentaw diversi elementi komuni u għandhom forma ġenerali simili ħafna jagħmilha possibbli li jiġi stabbilit li d-disinn ikkontestat jagħti lok għal impressjoni globali ta’ “déjà vu” fir-rigward tad-disinn preċedenti.

51      Fil-fatt, kif irrileva ġustament il-Bord tal-Appell, filwaqt li d-disinn ikkontestat huwa ddominat minn linji angolati sostanzjalment, id-disinn preċedenti jipprivileġġa l-linji ttundjati. Id-disinni inkwistjoni għandhom, għalhekk, jgħaddu għand l-utent avżat – li lilu għandha tingħata diliġenza u sensittività partikolari, b’mod partikolari fir-rigward tad-disinn u l-estetika tal-prodotti kkonċernati – impressjonijiet għall-kuntrarju.

52      Barra minn hekk, għandu jitfakkar li ma huwiex eskluż li, meta jitqabblu d-disinni, l-impressjoni prodotta minn kull wieħed minnhom tista’ tkun iddominata minn ċerti karatteristiċi tal-prodotti jew tal-partijiet tal-prodotti kkonċernati. Madankollu, sabiex jiġi ddeterminat jekk karatteristika partikolari tiddominax prodott, jew parti minnu, huwa meħtieġ li tiġi evalwata l-influwenza, bejn wieħed u ieħor immarkata, li l-karatteristiċi differenti tal-prodott jew il-parti inkwistjoni jeżerċitaw fuq id-dehra ta’ dak il-prodott jew dik il-parti (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-25 ta’ Ottubru 2013, Merlin et vs UASI – Dusyma (Logħob), T‑231/10, mhux ippubblikata, EU:T:2013:560, punt 36).

53      Ir-rikorrenti tinvoka ċerti karatteristiċi formali bħala karatteristiċi distintivi tad-disinn preċedenti li fuqu hu bbażat ix-xebh bejn id-disinni inkwistjoni. Din hija l-forma X bejn il-ventilatur posterjuri u l-qiegħ tas-sarġ, il-forma Ω maqluba bejn il-qiegħ tas-sarġ u tar-rampa, u l-forma ta’ vleġġa tar-rampa, li għalihom it-Tribunale di Torino (il-Qorti ta’ Torino, l-Italja), fl-okkażjoni ta’ tilwima bejn l-intervenjenti u r-rikorrenti, żiedet il-forma fil-qatra tal-buq, permezz ta’ sentenza tas-6 ta’ April 2017, Nru 1900/2017 (iktar ’il quddiem “is-sentenza tal-Qorti ta’ Torino”), ikkonfermata mill-Corte d’appello di Torino (il-Qorti tal-Appell ta’ Torino, l-Italja), permezz tas-sentenza tat-12 ta’ Diċembru 2018, Nru 677/2019 (iktar ’il quddiem “is-sentenza tal-Qorti tal-Appell ta’ Torino”). Għandu jiġi rrilevat, madankollu, li r-rikorrenti la wriet li l-utent avżat kien ser jirrikonoxxi effettivament li dawk il-karatteristiċi kienu jiddominaw id-dehra tad-disinn preċedenti, u lanqas li tali karatteristiċi kienu jinsabu wkoll fid-disinn ikkontestat, billi jeżerċitaw influwenza fuq id-dehra tiegħu komparabbli ma’ dik li kienu ser jeżerċitaw fuq id-disinn preċedenti.

54      Fl-aħħar nett, għandu jiġi rrilevat li l-argumenti tar-rikorrenti, skont liema, minn naħa waħda, l-elementi komuni għad-disinni inkwistjoni jinsabu wkoll fil-verżjonijiet l-oħra tal-iskuter Vespa sa mill-ħolqien tiegħu u l-ewwel kummerċjalizzazzjoni tiegħu mir-rikorrenti, li jmorru lura għas-snin 1945/46, u, min-naħa l-oħra, il-mudell tal-iskuter Vespa S li għandu jinkorpora, b’mod partikolari, fanal kwadru u elementi dritti, ma jaħdmux. Fil-fatt, għar-raġunijiet stabbiliti fil-punti 38 u 49 ta’ hawn fuq, dawn l-argumenti ma għandhom l-ebda effett għall-finijiet tal-eżaminazzjoni tal-karattru individwali tad-disinn ikkontestat li jrid jiġi evalwat biss fir-rigward tad-disinn preċedenti, magħżul mir-rikorrenti, meta mqabbel ma’ kwalunkwe preċedenza fi ħdan il-wirt tad-disinni, insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità.

55      Fit-tieni lok, fir-rigward tal-argument tar-rikorrenti bbażat fuq il-fatt li d-differenzi identifikati mill-Bord tal-Appell huma relatati prinċipalment ma’ dettalji ta’ importanza minuri, għandu jiġi rrilevat li d-differenzi huma insinjifikattivi fl-impressjoni globali prodotta mid-disinni kunfliġġenti meta ma jkunux immarkati biżżejjed biex jiddistingwu l-prodotti inkwistjoni mill-perċezzjoni tal-utent informat jew biex jikkontrobattu x-xebh ikkonstatat bejn dawk id-disinni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-21 ta’ Novembru 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI vs UASI – Wenf International Advisers (kamin tas-sufra), T‑337/12, EU:T:2013:601, punti 49 sa 54).

56      Madankollu, ir-rikorrenti ma tistax tieħu vantaġġ mill-fatt li d-differenzi rrilevati mill-Bord tal-Appell ikunu ftit irrilevanti fil-kuntest ta’ eżami teoretiku u saħansitra inqas deċiżivi f’“eżami tal-ħajja reali” tad-disinni inkwistjoni fuq il-bażi li, meta kien ser jużah, l-utent avżat jara skuter f’angolu ta’ bejn 45° u 60°.

57      Fil-fatt, l-ewwel nett, għall-kuntrarju ta’ dak li tallega r-rikorrenti, ma huwiex xieraq li tingħata l-perspettiva meħuda waqt l-użu tal-prodotti li għalihom huma maħsuba d-disinni inkwistjoni biex jiġu inkorporati importanza preponderanti għall-evalwazzjoni tal-perċezzjoni tad-dehra, tad-disinni inkwistjoni mill-utent avżat, sa fejn dan tal-aħħar jibbaża l-għażla tax-xiri tiegħu u d-deċiżjoni tiegħu li juża l-prodotti kkonċernati wkoll fuq id-disinn tagħhom (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-21 ta’ Mejju 2015, Senz Technologies vs UASI – Impliva (Umbrelel), T‑22/13 u T‑23/13, mhux ippubblikata, EU:T:2015:310, punt 97).

58      It-tieni nett, wara paragun iddettaljat tal-fehmiet ta’ quddiem, tal-ġenb u ta’ wara tad-disinni inkwistjoni, il-Bord tal-Appell irrileva korrettement li d-differenzi li sseparawhom kienu numerużi u sinjifikattivi u ma jaħarbux mill-attenzjoni ta’ utent informat, li, kif ġie kkonstatat fil-punt 43 hawn fuq, għandu konjizzjoni tad-diversi disinni li jeżistu fis-settur ikkonċernat, għandu ċertu grad ta’ konjizzjoni dwar l-elementi li dawk id-disinni normalment jinkludu u, minħabba l-interess tiegħu fil-prodotti kkonċernati, jista’ jinftiehem bħala li jindika utent partikolari b’attenzjoni partikolari u sensittiva għad-disinn u l-estetika tal-prodotti kkonċernati.

59      It-tielet nett, skont il-ġurisprudenza, iktar ma tkun ristretta l-libertà tal-kreatur fl-iżvilupp ta’ disinn, iktar id-differenzi ż-żgħar bejn id-disinni kunfliġġenti jkunu biżżejjed sabiex jipproduċu impressjoni globali differenti fuq l-utent avżat. Għall-kuntrarju, iktar ma tkun kbira l-libertà tad-disinjatur biex ifassal disinn, inqas ikun hemm differenzi żgħar bejn id-disinni kunfliġġenti sabiex tiġi prodotta impressjoni globali differenti fuq l-utent informat (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-18 ta’ Lulju 2017, Chanel vs EUIPO – Jing Zhou u Golden Rose 999 (Ornament), T‑57/16, EU:T:2017:517, punt 30) F’dan il-każ, madankollu, id-differenzi bejn id-disinni inkwistjoni, kif irrilevati mill-Bord tal-Appell fil-punti 44 sa 47 tad-deċiżjoni kkontestata, u li jikkonċernaw ukoll l-elementi li fir-rigward tagħhom il-libertà tad-disinjatur tista’ turi lilha nnifisha, huma numerużi u sinjifikattivi b’tali mod li l-grad ta’ libertà tad-disinjatur, li ġie ddefinit mill-inqas bħala medju, ma jistax jikkundizzjona l-konklużjoni fir-rigward tal-impressjoni globali prodotta minn kull wieħed minn dawn id-disinni.

60      Fil-fatt, id-differenzi fir-rigward tal-fanal ta’ quddiem, tar-rampa, tal-element ċentrali viżibbli fuq ir-rampa, il-ftuħ tad-daħla għall-arja jew ix-xibka protettiva tal-ħorn, il-blinkers u l-profil tal-parti t’isfel tal-parafangu jżidu d-dehra angolari tad-disinn ikkontestat meta mqabbel mad-disinn preċedenti, li huwa kkaratterizzat minn dehra iktar sinistra. Bl-istess mod, il-forma tal-ventilatur posterjuri – nofs ċirku ċarament f’forma ta’ pern fid-disinn preċedenti u b’mod rigoruż ġeometriku fid-disinn ikkontestat – tikkonferma din il-perċezzjoni. Barra minn hekk, il-ventilatur, li jħalli r-rota kompletament skoperta fid-disinn ikkontestat, li ma huwiex il-każ fid-disinn preċedenti, id-disinn u l-pożizzjoni tal-fanali ta’ quddiem, li bażikament huma tal-istess daqs, f’forma sħiħa, u jitqiegħdu fit-tarf ta’ taħt tal-buq fid-disinn ikkontestat, filwaqt li jkollhom daqsijiet distintivament differenti, jiġu sseparati u mqiegħda f’pożizzjonijiet differenti fid-disinn preċedenti, id-disinni tal-manku tal-passiġġier, vertikali fid-disinn ikkontestat u essenzjalment orizzontali fid-disinn preċedenti, huma wkoll differenzi sinjifikattivi li jinfluwenzaw l-impressjoni globali prodotta minn kull wieħed mid-disinni inkwistjoni.

61      Minn dan isegwi li d-differenzi li l-Bord tal-Appell irrileva sew bejn id-disinni inkwistjoni, li jirrigwardaw ukoll l-elementi li r-rikorrenti invokat bħala l-karatteristiċi li jiddistingwu d-disinn preċedenti, huma evidenti għall-utent avżat u jinfluwenzaw l-impressjoni globali li d-disinni inkwistjoni jqajmu fuq dan tal-aħħar, u dan irrispettivament mill-perspettiva li biha l-utent avżat ser josserva dawk id-disinni.

62      Fit-tielet lok, mingħajr ma tqajjem motiv awtonomu abbażi ta’ difett allegat ta’ motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata, ir-rikorrenti targumenta li l-Bord tal-Appell naqas milli jimmotiva b’mod adegwat ir-raġunijiet li għalihom iddistanzja lilu nnifsu mill-evalwazzjonijiet fattwali li diġà saru mid-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni. Dan l-argument ma jistax jintlaqa’. Fil-fatt, il-Bord tal-Appell, li ma huwiex marbut mill-evalwazzjonijiet fattwali li saru mid-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni, spjega għall-istandard legali meħtieġ ir-raġunijiet, stabbiliti fil-punti 58 sa 61 hawn fuq, li kien wasal għalihom, wara l-eżami dwar il-merti tar-rikors u wara evalwazzjoni teknika oġġettiva tad-differenzi bejn id-disinni inkwistjoni, għal konklużjonijiet differenti minn dawk tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni.

63      Minn dak kollu li ntqal hawn fuq jirriżulta li l-Bord tal-Appell ma wettaqx żball meta qies, fil-punti 49 u 51 tad-deċiżjoni kkontestata, li d-disinn ikkontestat u d-disinn preċedenti ma pproduċewx impressjonijiet globali differenti fuq l-utent avżat u meta kkonkluda li d-disinn ikkontestat ma kellux karattru individwali fis-sens tal-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 6/2002, fir-rigward tad-disinn preċedenti.

64      Minn dan isegwi li l-ewwel motiv għandu jiġi miċħud.

 Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002

65      Insostenn tat-tieni motiv tagħha, ir-rikorrenti tinvoka l-invalidità tad-disinn ikkontestat skont l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, fis-sens li dan jagħmel użu minn sinjal distintiv preċedenti li tiegħu hija tkun proprjetarja.

66      Għandu jitfakkar li l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 jipprevedi li disinn jista’ jiġi ddikjarat invalidu jekk jintuża sinjal distintiv f’disinn sussegwenti u li d-dritt tal-Unjoni jew il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat li tirregola dak is-sinjal tagħti lill-proprjetarju tas-sinjal id-dritt li jipprojbixxi tali użu.

67      Skont il-ġurisprudenza, talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità ta’ disinn Komunitarju, ibbażata fuq il-motiv ta’ invalidità msemmi fl-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, ma tistax tirnexxi sakemm ma jiġix konkluż li l-pubbliku rilevanti jqis li, fid-disinn Komunitarju li huwa s-suġġett ta’ dik it-talba, isir użu mis-sinjal distintiv invokat insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità (sentenza tat-12 ta’ Mejju 2010, Beifa Group v UASI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strument tal-kitba), T‑148/08, EU:T:2010:190, punt 105). L-eżaminazzjoni ta’ dan il-motiv għall-invalidità għandha tkun ibbażata fuq il-perċezzjoni mill-pubbliku rilevanti tas-sinjal distintiv invokat insostenn ta’ dik ir-raġuni u fuq l-impressjoni ġenerali li dan is-sinjal iħalli fuq dan il-pubbliku (sentenza tat-12 ta’ Mejju 2010, Strument tal-kitba, T‑148/08, EU:T:2010:190, punt 120).

68      Kif ikkonfermat matul is-seduta, is-sinjal invokat mir-rikorrenti insostenn ta’ dan il-motiv huwa t-trade mark preċedenti, li tikkonsisti fil-forma ta’ skuter tridimensjonali protett ukoll mid-disinn preċedenti, li ilha tiġi rrikonoxxuta u użata mill-2005 fl-Italja, mingħajr, madankollu, ma tkun, fid-data tad-deċiżjoni kkontestata, irreġistrata.

69      Skont l-Artikolu 2 tal-Codice italiano della proprietà industriale (il-Kodiċi tal-Proprjetà Industrijali Taljan), id-drittijiet tal-proprjetà industrijali jiġu akkwistati skont il-modalitajiet previsti bil-liġi u s-sinjali distintivi, li ma jkunux it-trade mark irreġistrata, huma protetti meta l-kundizzjonijiet legali previsti għal dak il-għan ikunu ssodisfatti. Skont il-liġi u l-ġurisprudenza Taljana rilevanti, trade mark nazzjonali preċedenti mhux irreġistrata tkun protetta fejn ikollha l-istess karatteristiċi ta’ novità u ta’ oriġinalità ta’ trade mark irreġistrata. Jekk it-trade mark preċedenti kienet is-suġġett ta’ użu preċedenti magħruf, li għandu jiġi mifhum bħala kunjizzjoni effettiva min-naħa tal-pubbliku rilevanti, it-trade mark preċedenti inkwistjoni għandha tipprevjeni r-reġistrazzjoni ta’ sinjal sussegwenti li huwa identiku għal, jew simili għal jew, skont il-każ inkwistjoni, iwassal għall-invalidità tar-reġistrazzjoni ta’ dan tal-aħħar.

70      Fir-rigward tal-ilment tar-rikorrenti bbażat fuq il-fatt li l-Bord tal-Appell ibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq interpretazzjoni personali tad-dispożizzjonijiet applikabbli u fuq evalwazzjoni suġġettiva tal-provi prodotti minnha, għandu jiġi rrilevat li dan l-argument ma jistax jintlaqa’. Fil-fatt, il-Bord tal-Appell eżamina jekk, fid-data tal-preżentazzjoni tad-disinn ikkontestat, it-trade mark preċedenti kinitx użata b’tali mod li saret magħrufa mill-pubbliku Taljan rilevanti sabiex tiġi validament mitluba, fid-dawl tal-liġi u l-ġurisprudenza Taljana, għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002.

71      Fl-eżami tiegħu, il-Bord tal-Appell qies il-provi prodotti mir-rikorrenti. Minn naħa waħda, huwa eskluda b’mod korrett ir-rilevanza, l-ewwel nett, tad-data dwar il-bejgħ u s-sehem tas-suq kif ukoll l-informazzjoni dwar l-attività ta’ reklamar tar-rikorrenti, sa fejn hija ma kinitx esklużivament ikkonċernata bit-trade mark preċedenti, u, it-tieni, iċ-ċertifikati tal-bejgħ li ma kinux jiddeterminaw, b’mod suffiċjentement preċiż, jekk din tal-aħħar kinitx tikkonċerna biss jew esklużivament lill-Italja, li kienet it-territorju li fuqu t-trade mark preċedenti kienet meqjusa li tiġi protetta.

72      Min-naħa l-oħra, il-Bord tal-Appell eżamina l-istħarriġ tal-opinjoni prodott mir-rikorrenti bħala prova tal-fatt li t-trade mark preċedenti kienet tgawdi għarfien effettiv mill-pubbliku Taljan rilevanti u li, b’mod partikolari, il-forma tridimensjonali tal-iskuter li pproteġiet kienet attribwita lir-rikorrenti u akkwistat karattru distintiv permezz tal-użu tagħha.

73      Fir-rigward tal-ilment tal-intervenjenti, ibbażat fuq il-fatt li t-trade mark preċedenti ma setgħetx tiġi validament mitluba mir-rikorrenti għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, għandu jiġi rrilevat li s-sentenza tal-Qorti ta’ Torino, ikkonfermata mis-sentenza tal-Qorti tal-Appell ta’ Torino, irrikonoxxiet l-eżistenza u l-validità tat-trade mark preċedenti. Madankollu, tali konstatazzjoni għadha ma hijiex definittiva, kif tiddikjara l-intervenjenti fir-risposti tagħha tas-16 ta’ Mejju 2019 għad-domanda tal-Qorti.

74      Għalhekk, irrispettivament mill-kwistjoni jekk it-trade mark preċedenti tistax tiġi validament mitluba, fid-dawl tal-liġi Taljana, għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, huwa meħtieġ li jiġi eżaminat jekk il-Bord tal-Appell, ġustament, ċaħadx it-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità tad-disinn ikkontestat abbażi ta’ dik id-dispożizzjoni, wara li kkunsidra li ma kien hemm l-ebda użu tat-trade mark preċedenti fid-disinn ikkontestat u li ma kien jeżisti l-ebda riskju ta’ konfużjoni, f’moħħ il-pubbliku rilevanti, tat-trade mark preċedenti bid-disinn ikkontestat.

 Fuq il-pubbliku rilevanti

75      Fil-kuntest tal-analiżi tal-kunflitt bejn id-disinn ikkontestat u t-trade mark preċedenti, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-konsumatur medju, li huwa l-konsumatur meqjus li huwa normalment informat u raġonevolment attent u għaqli, li jaqa’ taħt il-pubbliku rilevanti u kkonċernat mill-prodotti kkonċernati mit-trade mark preċedenti, jiġifieri l-“iskuters” bħala subkategorija tal-kategorija “Mopeds; motoċikletti”, kif jirriżulta mid-deċiżjoni kkontestata u mill-konfermi miksuba mill-partijiet matul is-seduta.

76      Għandu jittieħed inkunsiderazzjoni wkoll il-fatt li l-livell ta’ attenzjoni tal-konsumatur medju jista’ jvarja skont il-kategorija ta’ prodotti inkwistjoni (sentenza tat-22 ta’ Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, punt 26).

77      F’dan il-każ, sa fejn l-iskuters huma prodotti durabbli relattivament għaljin, il-konsumatur medju ser juri livell għoli ta’ attenzjoni, kif il-Bord tal-Appell ikkonstata fil-punt 75 tad-deċiżjoni kkontestata.

78      Minn dan isegwi li huwa fir-rigward tal-konsumatur medju, kif definit fil-punt 75 u 77 hawn fuq, li jagħmel l-għażla tax-xiri tiegħu wkoll fuq il-bażi ta’ kunsiderazzjonijiet estetiċi, li jrid jiġi eżaminat jekk it-trade mark preċedenti tintużax fid-disinn ikkontestat u jekk ikunx hemm probabbiltà ta’ konfużjoni fil-moħħ tal-pubbliku rilevanti.

 L-użu tat-trade mark preċedenti fid-disinn ikkontestat u l-eżistenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni fil-moħħ tal-pubbliku rilevanti

79      L-ewwel nett, sa fejn, kif imfakkar fil-punt 68 ta’ hawn fuq, ir-rikorrenti llimitat id-dritt li abbażi tiegħu talbet l-invalidità tad-disinn ikkontestat, skont l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, għat-trade mark preċedenti, il-preżenza possibbli, fl-iskuters Vespa preċedenti għas-sena 2005, ta’ elementi li kienu komuni għat-trade mark preċedenti ma hijiex rilevanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-użu tagħha fid-disinn ikkontestat, skont l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002, kif indika b’mod korrett il-Bord tal-Appell.

80      Fit-tieni lok, f’dak li għandu x’jaqsam mal-elementi invokati mir-rikorrenti bħala karatteristiċi distintivi tal-forma tridimensjonali ta’ skuter protett mit-trade mark preċedenti, li kienet riprodotta inkorrettement fid-disinn ikkontestat, jiġifieri l-forma X bejn il-ventilatur ta’ wara tas-sarġ, u l-forma Ω maqluba bejn in-naħa ta’ taħt tas-sarġ u r-rampa u l-forma tal-vleġġa tar-rampa, li magħhom is-sentenza tal-Qorti ta’ Torino żiedet il-forma ta’ qatra mill-buq, għandu jiġi rrilevat li l-evalwazzjoni tal-użu possibbli ta’ dawn il-karatteristiċi fid-disinn ikkontestat teħtieġ paragun bejn il-forma protetta minn dan tal-aħħar u dik tat-trade mark preċedenti.

81      Madankollu, kif irrileva l-Bord tal-Appell fil-punti 84 sa 86 tad-deċiżjoni kkontestata, billi tiġi osservata l-forma tridimensjonali ta’ skuter protetta mit-trade mark preċedenti u dik tad-disinn ikkontestat, il-konsumatur medju, li ma huwiex espert b’ħiliet tekniċi estensivi, ma huwiex ser ikun jista’ jassoċja b’mod volontarju l-ittra “X” bejn il-ventilatur ta’ wara u n-naħa ta’ isfel tas-sarġ jew il-forma “Ω” bejn il-qiegħ tas-sarġ u r-rampa, u lanqas ma jirċievi awtomatikament il-forma ta’ vleġġa tar-rampa, anki b’livell għoli ta’ attenzjoni. F’dak li għandu x’jaqsam mal-buq, huwa ser jinnota pjuttost id-differenza bejn il-forma ġejja għad-djuq tal-buq tat-trade mark preċedenti u dik tad-disinn ikkontestat, li jidher iktar bħala nofs ċirku.

82      B’mod iktar globali, irrispettivament mill-kwistjoni jekk il-pubbliku rilevanti jiddistingwix l-elementi invokati mir-rikorrenti, kif imsemmi fil-punt 81 hawn fuq, bħala l-karatteristiċi distintivi tat-trade mark preċedenti, il-konsumatur medju, li ser juri livell għoli ta’ attenzjoni, ser jirċievi l-istil, il-linji u d-dehra li jikkaratterizzaw il-forma tridimensjonali tal-iskuter protett mit-trade mark preċedenti bħala differenti, fuq livell viżwali, minn dawk tad-disinn ikkontestat.

83      Huwa għalhekk meħtieġ li tiġi approvata l-konstatazzjoni tal-Bord tal-Appell li differenzi fid-dehra tal-forom tat-trade mark preċedenti u d-disinn ikkontestat jeżistu bejniethom. Dawn id-differenzi għandhom x’jaqsmu wkoll mal-elementi invokati mir-rikorrenti bħala karatteristiċi li jiddistingwu t-trade mark preċedenti.

84      Sabiex tikkumpensa għal tali differenzi viżwali, ir-rikorrenti la tista’ validament tieħu vantaġġ mill-identità tal-prodotti kkonċernati mit-trade mark preċedenti u d-disinn ikkontestat, u lanqas l-użu magħruf fuq is-suq Taljan tal-forma tridimensjonali tal-iskuter protetta mit-trade mark preċedenti għal dawk il-prodotti, kif attestat mill-istħarriġ ta’ opinjoni prodott minnha.

85      Fil-fatt, kif il-Bord tal-Appell irrileva fil-punt 87 tad-deċiżjoni kkontestata, għall-kuntrarju ta’ dak li tiddikjara r-rikorrenti, l-informazzjoni li tinsab fl-imsemmi stħarriġ ma tagħmilhiex possibbli li jiġi ddeterminat jekk il-pubbliku rilevanti jorbotx il-forma tridimensjonali tal-iskuter protett mit-trade mark preċedenti mad-disinn ikkontestat u b’hekk jistabbilixxi l-użu tat-trade mark preċedenti fid-disinn ikkontestat.

86      Fit-tielet lok, għandu jiġi rrilevat li l-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002 japplika meta l-użu jsir mhux biss minn sinjal identiku għal dak invokat insostenn tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità, iżda wkoll minn sinjal simili (sentenzi tat-12 ta’ Mejju 2010, Strument tal-kitba, T‑148/08, EU:T:2010:190, punt 52, u tad-9 ta’ Settembru 2015, Dairek Attoumi vs UASI – Diesel (DIESEL), T‑278/14, mhux ippubblikata, EU:T:2015:606, punt 85), jekk probabbiltà ta’ konfużjoni fil-moħħ tal-pubbliku rilevanti tista’ tiġi stabbilita bejn l-imsemmija sinjali (sentenza tat-12 ta’ Mejju 2010, Strument tal-kitba, T‑148/08, EU:T:2010:190, punt 54).

87      Skont ġurisprudenza stabbilita, ikun hemm probabbiltà ta’ konfużjoni meta l-pubbliku jista’ jemmen li l-prodotti jew is-servizzi inkwistjoni joriġinaw mill-istess impriża jew minn impriżi b’konnessjonijiet ekonomiċi. Skont din l-istess ġurisprudenza, il-probabbiltà ta’ konfużjoni għandha tiġi evalwata globalment, skont il-perċezzjoni li l-pubbliku rilevanti għandu tas-sinjali u tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni, u billi jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatturi kollha rilevanti għall-każ inkwistjoni, b’mod partikolari l-interdipendenza tax-xebh tas-sinjali u ta’ dik tal-prodotti jew tas-servizzi koperti (ara s-sentenza tal-25 ta’ April 2013, Chen vs UASI – AM Denmark (Apparat tat-tindif), T‑55/12, mhux ippubblikata, EU:T:2013:219, punt 44 u l-ġurisprudenza ċċitata).

88      Madankollu, f’każ li jiġi konkluż li l-pubbliku rilevanti ma huwiex ser jirrealizza li, fid-disinn Komunitarju msemmi fit-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità, isir użu mis-sinjal distintiv invokat insostenn ta’ din it-talba, kwalunkwe probabbiltà ta’ konfużjoni tista’ ovvjament tiġi eskluża (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-12 ta’ Mejju 2010, Strument tal-kitba, T‑148/08, EU:T:2010:190, punt 106).

89      Fis-sentenza tal-Qorti ta’ Torino, il-qorti nazzjonali kkonkludiet li d-disinn ikkontestat kien jippreżenta differenzi estetiċi sinjifikattivi meta mqabbel mat-trade mark preċedenti, li kienet tikkonċerna wkoll il-karatteristiċi distintivi ta’ din tal-aħħar u li kienu kapaċi jeskludu kwalunkwe probabbiltà ta’ konfużjoni fil-moħħ tal-pubbliku rilevanti, sabiex l-allegazzjoni ta’ ksur tat-trade mark preċedenti mid-disinn ikkontestat kellha tiġi miċħuda. Dawn il-konklużjonijiet li jinsabu fis-sentenza tal-Qorti ta’ Torino ma ġewx ikkontestati mir-rikorrenti u l-intervenjenti u għalhekk kisbu l-forza ta’ res judicata, kif irrilevat mis-sentenza tal-Qorti tal-Appell ta’ Torino u kif ġie kkonfermat mill-partijiet fir-risposti tagħhom tas-16 u s-17 ta’ Mejju 2019 għad-domanda tal-Qorti.

90      Minn dak kollu li ntqal hawn fuq jirriżulta li, minn naħa waħda, l-impressjoni ġenerali prodotta mit-trade mark preċedenti, li hija differenti minn dik approvata tad-disinn ikkontestat u, min-naħa l-oħra, tal-importanza li l-estetika għandha fl-għażla tiegħu, il-konsumatur medju li juri livell għoli ta’ attenzjoni ser jeskludi li, fid-disinn ikkontestat, isir użu mit-trade mark preċedenti, minkejja l-identità tal-prodotti kkonċernati.

91      Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell ma kkommettiex żball ta’ evalwazzjoni meta qies, fil-punti 73 u 88 tad-deċiżjoni kkontestata, li ma kien hemm l-ebda probabbiltà ta’ konfużjoni f’moħħ il-pubbliku rilevanti, li kien jinkludi r-riskju ta’ assoċjazzjoni, għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament Nru 6/2002.

92      Minn dan isegwi li t-tieni motiv għandu jiġi miċħud.

 Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 25(1)(f) tar-Regolament Nru 6/2002

93      Fit-tielet motiv, ir-rikorrenti ssostni, essenzjalment, li l-invalidità tad-disinn ikkontestat għandha tkun deċiża wkoll fuq il-bażi tal-Artikolu 25(1)(f) tar-Regolament Nru 6/2002, skont il-leġiżlazzjoni u l-prinċipji dwar id-drittijiet tal-awtur Taljani u Franċiżi.

94      Fir-rigward tal-allegat użu ta’ xogħol tal-ispirtu protett mid-drittijiet tal-awtur Taljani, b’mod partikolari l-legge n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Liġi Nru 633 dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta’ drittijiet oħra konnessi mal-eżerċizzju tagħhom) tat-22 ta’ April 1941 (GURI Nru 166, tas-16 ta’ Lulju 1941), kif emendata, ir-rikorrenti għamlet riferiment, fir-rikors, għall-“forma tal-Vespa” jew għall-“Vespa”. Ir-rikorrenti ssostni li n-nukleu artistiku u kreattiv ta’ “Vespa”, li jikkonsisti fil-karatteristiċi ta’ forma mfakkra fil-punti 10 u 53 ta’ hawn fuq, imur lura għas-snin 1945 u 1946, u li din il-qalb kreattiva hija protetta mid-drittijiet tal-awtur Taljani, mingħajr ma jsiru distinzjonijiet bejn il-mudelli differenti ta’ mopeds Vespa, kif is-sentenza tal-Qorti ta’ Torino kienet tirrikonoxxi. Fil-fatt, bis-saħħa ta’ dawn il-karatteristiċi, li baqgħu sostanzjalment l-istess mill-ħolqien u l-kummerċjalizzazzjoni għall-ewwel darba mir-rikorrenti tal-ewwel mudell, Vespa saret ikona, simbolu tal-abitudnijiet u d-disinn artistiku Taljan. Waqt is-seduta, ir-rikorrenti ppreċiżat li d-disinn preċedenti jinkludi n-nukleu artistiku u kreattiv tal-Vespa oriġinali, jiġifieri l-karatteristiċi tal-forma msemmija hawn fuq.

95      Fir-rigward tal-użu allegat ta’ xogħol tal-ispirtu protett mid-drittijiet tal-awtur Franċiżi, ir-rikorrenti tirreferi għas-sentenza tat-7 ta’ Frar 2013 tat-Tribunal de Grande Instance de Paris (il-Qorti Reġjonali ta’ Pariġi, Franza), li kienet tirrikonoxxi wkoll li “l-Vespa”, u b’mod partikolari dik li tikkorrispondi mad-disinn preċedenti, kienet tissodisfa l-kundizzjonijiet għall-protezzjoni skont id-drittijiet tal-awtur Franċiżi, skont l-Artikolu L 111–1 tal-Kodiċi Franċiż dwar il-Proprjetà Intellettwali, minħabba l-apparenza globali speċifika tiegħu u l-forma partikolari tiegħu, b’“karattru tond, femminili u ‘vintage’” li kienu jirrigwardaw l-impronta ta’ għażliet estetiċi u tal-personalità tal-awtur tiegħu.

96      L-EUIPO u l-intervenjenti jikkontestaw l-argumenti kollha tar-rikorrenti.

97      Qabelxejn, għandu jitfakkar li, skont l-Artikolu 25(1)(f) tar-Regolament Nru 6/2002, disinn Komunitarju jista’ jiġi ddikjarat invalidu jekk ikun jikkostitwixxi użu mhux awtorizzat ta’ xogħol protett bil-liġijiet tad-drittijiet tal-awtur ta’ Stat Membru. Għalhekk, dik il-protezzjoni tista’ tiġi invokata mill-proprjetarji tad-drittijiet tal-awtur meta, skont id-dritt tal-Istat Membru li jagħtih il-protezzjoni, huwa jkun jista’ jimpedixxi l-imsemmi użu tad-disinn inkwistjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas-6 ta’ Ġunju 2013, Wiċċ ta’ arloġġ, T‑68/11, EU:T:2013:298, punt 79).

98      Sussegwentement, skont il-ġurisprudenza, ir-rikorrenti li tinvoka r-raġuni ta’ invalidità msemmija fl-Artikolu 25(1)(f) tar-Regolament Nru 6/2002 għandha tipproduċi l-provi li juru li d-disinn ikkontestat jikkostitwixxi użu mhux awtorizzat ta’ xogħol protett mil-liġi tad-drittijiet tal-awtur tal-Istat Membru kkonċernat (digriet tas-17 ta’ Lulju 2014, Kastenholz vs UASI, C‑435/13 P, mhux ippubblikat, EU:C:2014:2124, punt 55).

99      Finalment, mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 25(1)(f) u (3) tar-Regolament Nru 6/2002 u tal-Artikolu 28(1)(b)(iii) tar-Regolament Nru 2245/2002 ikkunsidrati flimkien jirriżulta, l-ewwel nett, li disinn Komunitarju jiġi ddikjarat null jekk dan jikkostitwixxi użu mhux awtorizzat ta’ xogħol protett mil-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet tal-awtur ta’ Stat Membru, it-tieni nett, li din in-nullità tista’ tintalab biss mill-proprjetarju tad-drittijiet tal-awtur u, it-tielet nett, li din it-talba għandha tinkludi r-rappreżentazzjoni u preċiżazzjonijiet dwar ix-xogħol protett li din hija bbażata fuqhom kif ukoll provi li juru li l-attur għal dikjarazzjoni ta’ invalidità huwa l-proprjetarju tad-drittijiet tal-awtur (sentenza tat-23 ta’ Ottubru 2013, Viejo Valle vs UASI – Établissements Coquet (Tazza u platt bi strixxi), T‑566/11 u T‑567/11, EU:T:2013:549, punt 47).

100    L-ewwel nett, jeħtieġ li jiġi identifikat ix-xogħol li r-rikorrenti tinvoka għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 25(1)(f) tar-Regolament Nru 6/2002, li għalkemm protett bid-drittijiet tal-awtur Taljani u Franċiżi, jintuża b’mod skorrett fid-disinn ikkontestat.

101    F’dak ir-rigward, minn naħa, il-Bord tal-Appell ikkonstata, fil-punt 99 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-uniku xogħol identifikat mir-rikorrenti bil-preċiżjoni meħtieġa, għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 25(1)(f) tar-Regolament Nru 6/2002, kien dak li jikkorrispondi għad-disinn preċedenti, sa fejn ix-xogħol li għalih kien possibbli li tiġi invokata r-raġuni ta’ invalidità msemmija fl-Artikolu 25(1)(f) tar-Regolament Nru 6/2002 ma setax ikun l-akkumulazzjoni ta’ verżjonijiet stilizzati ta’ prodott tul ħafna deċennji. Min-naħa l-oħra, il-Bord tal-Appell assenja l-kreattività u l-valur artistiku għax-xogħol, li jikkorrispondi għad-disinn preċedenti, abbażi tal-konklużjonijiet tas-sentenza tal-Qorti ta’ Torino, li rreferiet għas-sentenza tas-7 ta’ Frar 2013 tat-Tribunal de Grande Instance de Paris (il-Qorti Reġjonali ta’ Pariġi). Dawn is-sentenzi kienu jirrikonoxxu n-natura ta’ xogħol protett, abbażi tad-drittijiet tal-awtur Taljani u Franċiżi, tal-mudell ta’ skuter, li jikkorrispondi għad-disinn preċedenti.

102    Dawn il-konstatazzjonijiet għandhom jiġu vvalidati, sa fejn jirrepetu l-prinċipju li d-drittijiet tal-awtur jipproteġu l-espressjoni tal-ideat u mhux l-ideat innifishom. Fil-fatt, id-disinn preċedenti jinkludi n-nukleu tal-“Vespa” oriġinali, jiġifieri l-karatteristiċi ta’ forma mfakkra fil-punti 10 u 53 ta’ hawn fuq, u huwa espressjoni konkreta ta’ dan in-nukleu artistiku u kreattiv li jista’ jkun protett skont id-drittijiet tal-awtur Taljani. Bl-istess mod, id-disinn preċedenti għandu dehra globali speċifika u forma partikolari, li għandha “karattru tond, femminili u ‘vintage’”, li jista’ jiġi protett skont id-drittijiet tal-awtur Franċiżi.

103    It-tieni nett, irid jiġi aċċertat jekk hemmx “użu mhux awtorizzat” tad-disinn preċedenti, bħala xogħol protett mid-drittijiet tal-awtur Taljani u Franċiżi, fid-disinn ikkontestat, skont it-tifsira tal-Artikolu 25(1)(f) tar-Regolament Nru 6/2002.

104    Madankollu, skont id-drittijiet tal-awtur Taljani, l-użu tan-nukleu artistiku u kreattiv stabbilit mill-karatteristiċi ta’ forma mfakkra fil-punti 10 u 53 hawn fuq ma jistax jiġi rrilevat fid-disinn ikkontestat. Fil-fatt, bejn il-ventilatur ta’ wara u l-qiegħ tas-sarġ, kif ukoll bejn il-qiegħ tas-sarġ u r-rampa, id-disinn ikkontestat pjuttost jippreżenta linji b’aspett angolari. Ir-rampa ppuntata tagħha tirrappreżenta “rabta” mal-madgard minflok vleġġa. Fil-każ tal-buq, il-forma tiegħu fid-disinn ikkontestat ma tiġix għad-djieq, bil-kontra tal-forma ta’ qatra tal-buq tad-disinn preċedenti.

105    Id-dehra globali speċifika u l-forma partikolari, b’“karattru tond, femminili u ‘vintage’” tad-disinn preċedenti ma jistgħux jidhru iktar fid-disinn ikkontestat, ikkaratterizzat minn linji dritti u angoli, b’mod li l-impressjonijiet li jagħti x-xogħol, li jikkorrispondu għad-disinn preċedenti, u d-disinn ikkontestat huma differenti, kif irrileva l-Bord tal-Appell fil-punt 114 tad-deċiżjoni kkontestata.

106    Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti jirriżulta li l-Bord tal-Appell ma kkommettiex żball ta’ evalwazzjoni meta kkunsidra, fil-punt 115 tad-deċiżjoni kkontestata, fuq il-bażi tal-provi disponibbli għalih, li l-mudell ta’ skuter, li jikkorrispondi għad-disinn preċedenti, protett mid-drittijiet tal-awtur Taljani u Franċiżi, ma kienx is-suġġett għal użu mhux awtorizzat fid-disinn ikkontestat.

107    Minn dan isegwi li t-tielet motiv għandu jiġi miċħud.

108    Minħabba li r-rikorrenti tilfet il-motivi kollha tagħha, dan ir-rikors għandu jiġi miċħud.

 Fuq l-ispejjeż

109    Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu.

110    Peress li r-rikorrenti tilfet f’dan il-każ, hemm lok li tiġi kkundannata għall-ispejjeż, kif mitlub mill-EUIPO u mill-intervenjenti.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Is-Sitt Awla)

taqta’ u tiddeċiedi:

1)      Ir-rikors huwa miċħud.

2)      Piaggio & C. SpA hija kkundannata għall-ispejjeż.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Mogħtija f’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fl-24 ta’ Settembru 2019.

Firem


*      Lingwa tal-kawża: it-Taljan.