Language of document :

2021 m. vasario 19 d. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RegioJet a. s. / České dráhy a.s.

(Byla C-104/21)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: RegioJet a. s.

Atsakovė: České dráhy a.s.

Prejudiciniai klausimai

Ar informacijos laikmenos, kuriose yra popierinio pavidalo klientams skirtos informacijos ir kurios yra geležinkelio stočių teritorijoje, yra paslaugų įrenginiai, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2012/341 3 straipsnio 11 punktą

2.    Ar pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnį direktyva 2012/34 yra privaloma České dráhy a. s. kaip valstybei plačiąja prasme? Ar asmenys gali remtis prieš bendrovę tiesioginiu direktyvos, kuri į nacionalinę teisę yra perkelta skirtingai arba neperkelta, veikimu?

____________

1 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (OL L 343, 2012, p. 32 ir klaidų ištaisymas OL L 67, 2015, p. 32).