Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italia) la 18 februarie 2021 – SG/Autonome Provinz Bozen

(Cauza C-103/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Tribunalul Administrativ, Secția autonomă pentru Provincia Bolzano

Părțile din procedura principală

Reclamant: SG

Pârâtă: Provincia Autonomă Bolzano

Întrebările preliminare

Ajutorul autorizat prin Decizia Comisiei SA.32113 (2010/N) din 25 iulie 2012, în cuantum de 80 % pentru construirea de microhidrocentrale destinate producerii de energie electrică pentru consumul propriu, din surse de energie regenerabile, în favoarea cabanelor și refugiilor alpine din regiunile muntoase înalte, pentru care racordarea la rețeaua electrică nu este posibilă fără un efort tehnic și financiar adecvat, a expirat la 31 decembrie 2016?

În cazul unui răspuns afirmativ la această întrebare:

2.1    Este necesar, în acest caz, să se examineze în plus dacă articolul 20 din Regulamentul (UE) 2015/15891 trebuie interpretat în sensul că, în cazul unei utilizări abuzive a ajutoarelor, Comisia este obligată să adopte o decizie de recuperare înainte de intervenția autorităților statului?

2.2    Este necesar să se examineze dacă ajutorul menționat este compatibil cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) TFUE, întrucât este destinat să faciliteze dezvoltarea anumitor regiuni economice sau dacă acesta poate denatura concurența și poate afecta schimburile comerciale dintre statele membre?

____________

1 Regulamentul Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO 2015, L 248, p. 9).