Language of document :

23. detsembril 2021 esitatud hagi – just-organic.com versus EUIPO (JUST ORGANIC)

(kohtuasi T-802/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: just-organic.com GmbH (Essen, Saksamaa) (esindaja: advokaat C. Menebröcker)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi JUST ORGANIC taotlus – registreerimistaotlus nr 18 317 774

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 20. oktoobri 2021. aasta otsus asjas R 1010/2021-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles sellega lükati tagasi ELi kaubamärgi registreerimistaotlus nr 18 317 774;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine.

____________