Language of document :

Tužba podnesena 23. prosinca 2021. – just-organic.com/EUIPO (JUST ORGANIC)

(predmet T-802/21)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: just-organic.com GmbH (Essen, Njemačka) (zastupnik: C. Menebröcker, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: prijava figurativnog žiga Europske unije JUST ORGANIC – prijava za registraciju br. 18 317 774

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 20. listopada 2021. u predmetu R 1010/2021-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem se njome odbija prijava žiga Europske unije br. 18 317 774;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća;

povreda članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.

____________