Language of document :

Beroep ingesteld op 23 december 2021 – just-organic.com/EUIPO (JUST ORGANIC)

(Zaak T-802/21)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: just-organic.com GmbH (Essen, Duitsland) (vertegenwoordiger: C. Menebröcker, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: aanvraag voor Uniebeeldmerk JUST ORGANIC – inschrijvingsaanvraag nr. 18 317 774

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 20 oktober 2021 in zaak R 1010/2021-2

Conclusies

de bestreden beslissing vernietigen, voor zover Uniemerkaanvraag nr. 18 317 774 werd afgewezen;

het EUIPO verwijzen in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.

____________