Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2021 r. – just-organic.com/EUIPO (JUST ORGANIC)

(Sprawa T-802/21)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: just-organic.com GmbH (Essen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Menebröcker)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający elementy słowne „JUST ORGANIC” – zgłoszenie nr 18 317 774

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 października 2021 r. w sprawie R 1010/2021-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim odrzucono w niej zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 18 317 774;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

____________