Language of document :

Tožba, vložena 26. junija 2006 - Baele in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-70/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Jan Baele (Beernem, Belgija) in drugi (zastopnika: S. Rodrigues in A. Jaume, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), o zavrnitvi vpisa tožečih strank na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2005 napredujejo v naziv A*10 in B*10, kot to implicitno izhaja iz upravnega obvestila št. 85-2005 z dne 23. novembra 2005;

OPI naj se navede posledice razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb, in predvsem ponovna uvrstitev tožečih strank v nazive, in sicer - odvisno od primera - v naziv A*10 z retroaktivnim učinkom od 1. marca 2005 ali v naziv B*10 z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2005;

podredno, po eni strani, naj se toženi stranki naloži, da se tožečim strankam prizna, da lahko ob svojem prihodnjem napredovanju napredujejo v naziv A*10 oziroma v naziv B*10, in, po drugi strani, naj se toženi stranki naloži povračilo škode, ki je tožečim strankam nastala zaradi nenapredovanja v naziv - odvisno od primera - A*10 od 1. marca 2005 oziroma v naziv B*10 od 1. januarja 2005;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v podporo svoji tožbi navajajo iste tožbene razloge, kot so v zadevi F-45/061.

____________

1 - ULEU C 43, 7.6.2006, str. 39.