Language of document :

2006 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Lebedef-Caponi prieš Komisiją

(Byla F-71/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Liuksemburgas), atstovaujama advokato F. Frabetti

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti ieškovės karjeros raidos ataskaitą (KRA) už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d..

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo tris teisinius pagrindus, susijusius su:

-    Pirma, Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, susijusių su profesinių sąjungų atstovais ir personalo reglamentavimu, teisėtų lūkesčių apsaugos principo ir patere legem quam ipse fecisti taisyklės pažeidimu.

-    Antra, draudimo savavaliauti ir draudimo piktnaudžiauti savo įgaliojimais principų, taip pat pareigos motyvuoti ir teisės į gynybą pažeidimu.

-    Trečia, rūpestingumo pareigos pažeidimu.

____________