Language of document :

3. juulil 2006 esitatud hagi - Van Neyghem versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-73/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Jaume ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada EPSO direktori 1. juuni 2005. aasta otsus mitte lubada hagejat EPSO/A/19/04 konkursi suulisele eksamile;

mõista kostjalt hagejale välja sümboolne ühe euro suurune moraalse kahju hüvitis;

mõista kostjalt hagejale välja viimasele tekitatud materiaalse kahju, mis seisneb hageja kadunud võimaluses saada nimetatud kõrgemale palgaastmele, hüvitamiseks summa Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu vabal äranägemisel määratud suuruses;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks väidab hageja esiteks, et rikutud on põhjendamiskohustust ja võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna nii vaidlustatud otsusest kui ka ameti vastusest hageja kaebusele ei ole võimalik välja lugeda hagejale kirjaliku eksami hindamisel antud hinnet ning samuti väärtusotsust tema saavutuste kohta.

Lisaks väidab hageja, et rikutud on hea halduse tava, kuna tema kirjaliku eksami hindamisleht on koostatud väga ebatäpses ja üldises vormis ning selle eksami tekstid ei sisalda ühtegi parandusmärget.

____________