Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 25. dubna 2007 - Lebedef-Caponi v. Komise

(Věc F-71/06)1

("Úředníci - Hodnocení - Zpráva o vývoji služebního postupu - Hodnotící období 2004 - Obecná prováděcí ustanovení k článku 43 služebního řádu - Článek 26 služebního řádu")

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Lucembursko) (zástupci: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Curall a H. Kraemer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení zprávy o vývoji služebního postupu žalobkyně za období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady.

____________

1 - Úř. věst. C 190, 12.8.2006, s. 36.