Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 25 april 2007 - Lebedef-Caponi mot kommissionen

(Mål F-71/06)(1)

(Tjänstemän - Bedömning - Karriärutvecklingsrapport - Bedömningsåret 2004 - De allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 43 i tjänsteföreskrifterna - Artikel 26 i tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Curall och H. Kraemer)

Saken

Ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för tiden mellan den 1.1.2004 och den 31.12.2004.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 190, 12.8.06, s. 36.