Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 - Van Neyghem mod Kommissionen

(Sag F-73/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - almindelig udvælgelsesprøve - bedømmelse af den skriftlige prøve - frist for klage - formaliteten - begrundelsespligt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Van Neyghem (Vissenaken, Belgien) (først ved avocats S. Rodrigues, A. Jaume og C. Bernard-Glanz, dernæst ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved V. Joris og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand dels om annullation af EPSO's afgørelse af 1. juni 2005 om ikke at give sagsøgeren adgang til den mundtlige prøve i udvælgelsesprøve EPSO/A/19/04 som følge af et utilstrækkeligt resultat i den skriftlige prøve, dels en påstand om erstatning

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 190 af 12.8.2006, s. 37.