Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums - Van Neyghem/Komisija

(lieta F-73/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Vispārējs konkurss - Rakstiskā pārbaudījuma novērtējums - Sūdzības termiņš - Pieņemamība - Pienākums norādīt pamatojumu

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Kris Van Neyghem, Vissenaken (Beļģija) (pārstāvji - sākotnēji S. Rodrigues, A. Jaume un C. Bernard-Glanz, advokāti, pēc tam S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - V. Joris un M. Velardo)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt EPSO 2005. gada 1. jūnija lēmumu neļaut prasītājam piedalīties mutiskajā konkursa EPSO/A/19/04 pārbaudījumā tādēļ, ka viņam nav pietiekošs rezultāts rakstiskajā pārbaudījumā, un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 190, 12.08.2006., 37. lpp.