Language of document :

2010 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Baele ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-70/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 190, 2006 8 12, p. 36.