Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 16 septembrie 2010 - Baele și alții/Comisia

(Cauza F-70/06)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 190, 12.8.2006, p. 36.