Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 5. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Rejonowy w Chełmnie - Poljska – postupak koji je pokrenuo Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

(predmet C-671/18)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Uzajamno priznavanje – Novčane kazne – Razlozi nepriznavanja i neizvršenja – Okvirna odluka 2005/214/PUP – Odluka tijela države članice izdavateljice na temelju podataka o registraciji vozila – Uputa zainteresiranoj osobi o kaznama i postupovnim zahtjevima za podnošenje žalbe – Pravo na učinkovitu sudsku zaštitu)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

uz sudjelovanje: Z.P., Prokuratura Rejonowa w Chełmnie

Izreka

Članak 7. stavak 2. točku (g) i članak 20. stavak 3. Okvirne odluke Vijeća 2005/214/PUP od 24. veljače 2005. o primjeni načela uzajamnog priznavanja na novčane kazne, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009., treba tumačiti na način da tijelo države članice izvršiteljice ne može odbiti priznavanje i izvršenje odluke kojom se izriče novčana kazna, a koja je, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice izdavateljice, dostavljena s uputom o pravnom lijeku i roku za njegovo podnošenje, ako se pokaže da zainteresirana osoba nije imala razuman rok za osporavanje navedene odluke, što je pak na sudu koji je uputio zahtjev da provjeri te da u tom pogledu činjenica da je postupak za izricanje predmetne novčane kazne upravne prirode nema nikakav utjecaj.

Članak 20. stavak 3. Okvirne odluke Vijeća 2005/214, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299, treba tumačiti na način da nadležno tijelo države članice izvršiteljice ne može odbiti priznavanje i izvršenje odluke kojom se izriče novčana kazna zbog prometnih prekršaja kada je takva kazna na temelju pretpostavke odgovornosti koju predviđa nacionalno zakonodavstvo države članice izdavateljice izrečena osobi na čije je ime predmetno vozilo registrirano, ako je navedena pretpostavka oboriva.

____________

1 SL C 65, 18. 2. 2019.