Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2019. december 5-i ítélete (a Sąd Rejonowy w Chełmnie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) által indított eljárásban

(C-671/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Kölcsönös elismerés – Pénzbüntetések – Az elismerés és a végrehajtás megtagadásának okai – 2005/214/IB kerethatározat – A kibocsátó tagállam hatóságának a gépjármű-nyilvántartási adatokon alapuló határozata – Az érintett személy büntetésekről és jogorvoslati lehetőségekről való tudomásszerzése – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Az alapeljárás felei

Felperes: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Az eljárásban részt vesz: Z. P., Prokuratura Rejonowa w Chełmnie

Rendelkező rész

A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározat 7. cikke (2) bekezdésének g) pontját és 20. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a pénzbüntetést kiszabó határozatot a kibocsátó tagállam nemzeti jogszabályaival összhangban a jogorvoslathoz való jog és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejének megjelölésével kézbesítették, a végrehajtó tagállam hatósága nem tagadhatja meg e határozat elismerését és végrehajtását, feltéve hogy az érintett személy elegendő időt kapott e határozat megtámadására, aminek a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata, és e tekintetben nincs jelentősége annak, hogy a szóban forgó pénzbüntetés kiszabására irányuló eljárás közigazgatási jellegű.

A 2009/299 kerethatározattal módosított, 2005/214 kerethatározat 20. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a végrehajtó tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága nem tagadhatja meg a közlekedési szabálysértés miatt pénzbüntetést kiszabó határozat elismerését és végrehajtását, ha e büntetést a kibocsátó tagállam nemzeti jogszabályai szerinti, felelősséggel kapcsolatos vélelem alapján azon személlyel szemben szabták ki, akinek a neve alatt a szóban forgó jármű a nyilvántartásban szerepel, feltéve, hogy e vélelem megdönthető.

____________

1 HL C 65., 2019.2.18.