Language of document :

Tožba, vložena 1. avgusta 2012 – ZZ in drugi proti EIB

(Zadeva F-83/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti odločb, s katerimi je bila nagrada tožečim strankam dodeljen na podlagi novega sistema ocenjevanja delovne uspešnosti, kot izhaja iz sklepa upravnega odbora z dne 14. decembra 2010 in sklepov uprave z dne 9. novembra 2010 in 16. novembra 2011 ter drugič, posledično predlog, naj se toženi stranki naloži plačilo razlike v plačilu in plačilo odškodnine.

Predlogi tožečih strank

Odločbe, s katerimi je bila nagrada tožečim strankam dodeljena na podlagi novega sistema ocenjevanja delovne uspešnosti, kot izhaja iz sklepa upravnega odbora z dne 14. decembra 2010 in sklepov uprave z dne 9. novembra 2010 in 16. novembra 2011, pri čemer je posamična odločba o nagrado vsebovana v plačilnem listu za april 2012, s katerim so bile zainteresirane stranke seznanjene najpozneje 22. aprila 2012, naj se razglasijo za nične;

zato,

naj se toženi stranki naloži plačilo razlike med plačilom, ki izhaja iz sklepa z dne 14. decembra 2010 upravnega odbora ter sklepov z dne 9. novembra 2010 in 16. novembra 2011 in tistim, izplačanim na podlagi prejšnjega sistema bonusov; ta razlika v plačilu mora povečati tekoče zamudne obresti od 22. aprila 2012 do popolnega poplačila, pri čemer so te obresti določene po stopnji EIB, povečane za 3 odstotne točke;

naj se toženi stranki naloži plačilo odškodnine za škodo, ki je nastala zaradi izgube kupne moči, pri čemer ta škoda, ocenjena aequo et bono, začasno znaša 1,5 % mesečnega plačila vsake tožeče stranke;

EIB naj se naloži plačilo stroškov.