Language of document :

27. juulil 2012 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

(Kohtuasi F-81/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused jätta hageja 2010. ja 2011. aasta edutamise raames palgaastmele AD 12 edutamata.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus jätta hageja 2010. aasta edutamise raames palgaastmele AD 12 edutamata;

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus jätta hageja 2011. aasta edutamise raames palgaastmele AD 12 edutamata;

tühistada vajalikus ulatuses 18. aprilli 2012. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata kaebused otsuste peale jätta hageja 2010. ja 2011. aasta edutamise raames palgaastmele AD 12 edutamata;

mõista kohtukulud välja nõukogult.