Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 27. jūlijā – ZZ/Padome

(lieta F-81/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā AD12 pakāpē, īstenojot 2010. un 2011. gada amatā paaugstināšanu, atcelšana

Prasītāju prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā AD12 pakāpē, īstenojot 2010. gada amatā paaugstināšanu;

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā AD12 pakāpē, īstenojot 2011. gada amatā paaugstināšanu;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2012. gada 18. aprīļa lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību par viņa nepaaugstināšanu amatā AD12 pakāpē, īstenojot 2010. un 2011. gada amatā paaugstināšanu;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.