Language of document :

Tožba, vložena 27. julija 2012 – ZZ proti Svetu

(Zadeva F-81/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 12 v napredovalnih obdobjih 2010 in 2011.

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPI o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 12 v napredovalnem obdobju 2010 naj se razglasi za nično;

odločba OPI o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 12 v napredovalnem obdobju 2011 naj se razglasi za nično;

odločba z dne 18. aprila 2012, s katero sta bili zavrnjeni pritožbi zoper odločbi o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 12 v napredovalnih obdobjih 2010 in 2011, naj se, po potrebi, razglasi za nično;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.