Language of document :

Acțiune introdusă la 1 august 2012 – ZZ/Consiliul

(Cauza F-84/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se refuză accesul direct al reclamantului la raportul final al concluziilor comisiei pentru invaliditate și accesul său la diagnosticul celui de al treilea medic al acestei comisii

Concluziile reclamantului

–    anularea deciziei din 17 octombrie 2011 prin care se refuză accesul direct al reclamantului la raportul final al concluziilor comisiei pentru invaliditate și accesul său la diagnosticul celui de al treilea medic al acestei comisii;

–    anularea deciziei AIPN din 24 martie 2012 prin care s-a răspuns la reclamația formulată în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut;

–    obligarea pârâtului la plata unor daune-interese moratorii și compensatorii de 6,75 % pentru prejudiciul moral și material suferit;

    obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.