Language of document :

Tožba, vložena 1. avgusta 2012 – ZZ proti Svetu

(Zadeva F-84/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je bil tožeči stranki zavrnjen neposreden dostop do končnega poročila o sklepih invalidske komisije in dostop do diagnoze tretjega zdravnika te komisije.

Predlogi tožeče stranke

sklep z dne 17. oktobra 2011, s katerim je bil tožeči stranki zavrnjen neposreden dostop do končnega poročila o sklepih invalidske komisije in dostop do diagnoze tretjega zdravnika, naj se razglasi za ničen;

sklep OPI z dne 24. marca 2012, s katerim je bilo odgovorjeno na pritožbo, ki je bila vložena na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov, naj se razglasi za ničen;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine skupaj z zamudnimi ter poravnalnimi obrestmi po obrestni meri 6,75 % za utrpljeno nepremoženjsko in premoženjsko škodo;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.