Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. septembri 2013. aasta otsus – CN versus nõukogu

(kohtuasi F-84/12)1

(Avalik teenistus – Personalieeskirjade artikkel 78 – Töövõimetuskomitee – Arstlik aruanne – Psühhiaatrilist või psühholoogilist laadi meditsiinilised andmed – Arstisaladus – Juurdepääs – Tühistamishagi – Kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CN (Brumath, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J. Herrmann ja M. Bauer)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega keelatakse hagejal vahetult tutvuda töövõimetuskomitee lõpparuande ning selle komitee kolmanda arsti diagnoosiga.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta CN-i kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 295, 29.9.2012, lk 35.