Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 18.12.2015 – De Nicola v. EIP

(Asia F-82/12)1

(Henkilöstö – EIP:n henkilökunta – Arviointi – Uusi arviointikertomus vuodelta 2007 – Muutoksenhakukomitean päätöksen lainvastaisuus – Ylentämättä jättäminen – Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (EIP) (asiamiehet: G. Nuvoli ja F. Martin, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Muutoksenhakukomitean sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla hylätään kantajan valitus, joka koskee vuonna 2007 tehdyn työn toisen kokonaisarvioinnin tulosta

Tuomiolauselma

Euroopan investointipankin muutoksenhakukomitean 15.2.2012 tekemä päätös kumotaan.

Vaatimuksista, jotka koskevat vuodelta 2007 olevan uuden arviointikertomuksen kumoamista, ei ole tarpeen lausua.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan investointipankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Carlo De Nicolan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 319, 20.10.2012, s. 18.