Language of document : ECLI:EU:F:2015:166

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE (egyesbíró)

2015. december 18.

F‑82/12. sz. ügy

Carlo De Nicola

kontra

Európai Beruházási Bank (EBB)

„Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – Értékelés – 2007. évi értékelő jelentés – A fellebbezési bizottság határozatának jogellenessége – Az előléptetés megtagadása – Okafogyottság”

Tárgy:      Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amellyel C. De Nicola lényegében először is az Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: EBB vagy Bank) fellebbezési bizottsága (a továbbiakban: fellebbezési bizottság) 2012. február 15‑i azon határozatának megsemmisítését kéri, amely elutasította a felperes 2007. évi teljesítményének új – a 2007. évre vonatkozó értékelő jelentésnek és az előléptetést megtagadó határozatnak a 2011. március 8‑i De Nicola kontra EBB ítélettel (fellebbezés nyomán részben hatályon kívül helyezte a 2013. szeptember 16‑i De Nicola kontra EBB ítélet, T‑264/11 P, EU:T:2013:461) történt megsemmisítéséből következő – értékelésével szemben kezdeményezett belső jogorvoslatot, másodszor a 2007. évi új értékelő jelentés és „minden egyéb kapcsolódó, következő vagy megelőző aktus” megsemmisítését, harmadszor a 2007. évi értékelésre vonatkozó, 2008. április 29‑i előléptetési határozatok megsemmisítését, negyedszer pedig az EBB kötelezését a felperes szakmai előmenetelésnek helyreállítására és a felperes szerint általa elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Beruházási Bank fellebbezési bizottságának 2012. január 15‑i határozatát. A 2007. évre vonatkozó új értékelő jelentés megsemmisítése iránti kereseti kérelmekről nem szükséges határozni. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. Az Európai Beruházási Bank maga viseli saját költségeit és köteles viselni a C. De Nicolánál felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – Értékelés – Értékelő jelentés – A Bank fellebbezési bizottsága előtti vitatás – A felülvizsgálat terjedelme

(Az Európai Beruházási Bank személyzeti szabályzata, 22. cikk)

2.      Tisztviselői kereset – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – Megsemmisítést kimondó ítélet – Joghatások – Végrehajtási intézkedések hozatalára vonatkozó kötelezettség – A fellebbezési bizottság értékelő jelentésre vonatkozó határozatát megsemmisítő ítélet – A Bank arra irányuló kötelezettsége, hogy a belső jogorvoslat kezdeményezője általi megtámadást újból az említett bizottság elé terjessze

(EUMSZ 266. cikk)

1.      Az Európai Beruházási Bank által létrehozott fellebbviteli bizottságot a személyi állomány tagjainak értékelése terén megillető azon lehetőség, hogy az értékelő jelentésben található bármely megállapítást érvénytelenítsen, azt is magában foglalja, hogy az említett bizottság jogosult bármely megállapítás megalapozottságát újból értékelni, mielőtt azokat felülvizsgálná. E hatáskör terjedelme tehát egyértelműen meghaladja a kizárólag a jogi aktus rendelkező része jogszerűségének felülvizsgálatára és annak megsemmisítésére vonatkozó hatáskört, amennyiben az magában foglalja az aktus rendelkező része elfogadását megalapozó indokok érvénytelenítésére vonatkozó hatáskört, függetlenül attól, hogy azoknak milyen jelentőségük van az említett aktus indokolásának rendszerében. A fellebbezési bizottság e teljes körű felülvizsgálati jogkörét megerősíti, hogy a bizottságot megilleti a belső jogorvoslat kezdeményezője teljesítményének átfogó értékeléséből eredő végleges érdempontok megváltoztatására vonatkozó, kifejezetten elismert hatáskör. Az érintett végleges érdempontjainak módosítása ugyanis magában foglalja azt, hogy a fellebbezési bizottság – az esetleges ténybeli vagy jogi értékelési hibák tekintetében – részletesen felülvizsgálja a vitatott jelentésben szereplő, érdemekre vonatkozó értékelés egészét, és adott esetben ezen érdemek újbóli értékelése érdekében az értékelő helyébe lépjen.

Összefoglalva, a fellebbezési bizottságnak az elé terjesztett értékelő jelentésre vonatkozóan teljes körű, a jelentésben szereplő egyes értékelések megalapozottságára irányuló felülvizsgálatot kell gyakorolnia, és a felülvizsgálata nem korlátozódik a nyilvánvaló értékelési hibák fennállásának ellenőrzésére.

(lásd a 47–49. pontot)

Hivatkozás:

Az Európai Unió Törvényszéke: 2012. április 27‑i De Nicola kontra EBB ítélet, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, 41. pont; 2013. szeptember 16‑i De Nicola kontra EBB ítélet, T‑618/11 P, EU:T:2013:479.

2.      Amennyiben az uniós bíróság megsemmisíti az Európai Beruházási Bank által létrehozott fellebbviteli bizottság határozatát, akkor ez – az említett bizottságnak a személyi állomány tagjai értékelésével kapcsolatos hatáskörére vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel – adminisztratív szempontból kedvezhet a fellebbezési bizottság előtti belső jogorvoslat kezdeményezőjének, és ebből következően arra kötelezheti a Bankot, hogy a belső jogorvoslat kezdeményezője általi megtámadást újból a fellebbezési bizottság elé terjessze annak érdekében, hogy az megfelelően és teljes hatáskörében nyilatkozhasson a szóban forgó értékelő jelentésről.

(lásd a 65. pontot)

Hivatkozás:

Az Európai Unió Törvényszéke: 2015. szeptember 21‑i De Nicola kontra EBB végzés, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, 40. pont.