Language of document : ECLI:EU:T:2007:383

2007 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji išplėstinė kolegija) sprendimas Airija ir kt. prieš Komisiją

(Sujungtos bylos T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 ir T‑69/06)

„Valstybės pagalba – Direktyva 92/81/EEB – Akcizo mokestis, taikomas mineralinėms alyvoms – Mineralinės alyvos, naudojamos kaip kuras aliuminio oksido gamyboje – Prancūzijos, Airijos ir Italijos valdžios institucijų taikomas atleidimas nuo mokesčio – Nauja pagalba – Esama pagalba – Pareiga motyvuoti – Pagrindas, kuriuo galima remtis ex officio“

Valstybių teikiama pagalba – Komisijos sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka – Komisijos sprendimas dėl neapmokestinimo akcizo mokesčiu, kurį pagal Direktyvą 92/81 Komisijos siūlymu leido Taryba – Nenagrinėjimas, ar pagalba gali būti laikoma esama pagalba – Motyvavimo stoka (EB 88 straipsnio 1 ir 2 dalys bei EB 253 straipsnis; Tarybos direktyvos Nr. 659/1999 1 straipsnio b ir v punktai; Tarybos direktyvos 92/81 8 straipsnio 4 dalis) (žr. 52–64 punktus)

Dalykas

Prašymas panaikinti 2005 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimą 2006/323/EB dėl mineralinės alyvos, naudojamos kaip kuras aliuminio oksido gamyboje Gardanne, Shannon regionuose ir Sardinijoje, neapmokestinimo akcizo mokesčiu Prancūzijoje, Airijoje ir Italijoje (OL L 119, 2006, p. 12).

Rezoliucinė dalis

1.

Šio sprendimo tikslais sujungti bylas T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 ir T‑69/06.

2.

Panaikinti 2005 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimą 2006/323/EB dėl mineralinės alyvos, naudojamos kaip kuras aliuminio oksido gamyboje Gardanne, Shannon regionuose ir Sardinijoje, neapmokestinimo akcizo mokesčiu Prancūzijoje, Airijoje ir Italijoje.

3.

Atmesti likusią ieškinio byloje T‑62/06 dalį.

4.

Komisija padengia savo ir ieškovių bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurios buvo patirtos procedūroje dėl laikinųjų apsaugos priemonių byloje T‑69/06 R.