Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Bucureşti (ir-Rumanija) fit-3 ta’ Marzu 2021 – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice vs VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti - Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(Kawża C-146/21)

Lingwa tal-kawża: ir-Rumen

Qorti tar-rinviju

Curtea de Apel Bucureşti

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Konvenuti: VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti - Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Domanda preliminari

Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud 1 u l-prinċipju ta’ newtralità jipprekludu, f’ċirkustanzi bħal dawk fil-kawża prinċipali, leġiżlazzjoni nazzjonali jew prassi fiskali li tgħid li l-mekkaniżmu ta’ awtolikwidazzjoni (miżuri ta’ simplifikazzjoni) li jirregola b’mod imperattiv il-bejgħ ta’ siġar għal injam ma huwiex applikabbli għal persuna li tkun ġiet issuġġettata għal investigazzjoni fiskali u li ġiet irreġistrata għall-finijiet ta’ VAT wara din l-investigazzjoni, għar-raġuni li dik il-persuna ma applikatx u ma kisbitx ir-reġistrazzjoni għall-finijiet tal-VAT qabel ma twettqu dawn it-tranżazzjonijiet jew qabel ma nqabeż il-limitu massimu?

____________

1     ĠU 2006, L 347, p. 1, rettifika fil-ĠU 2007, L 335, p. 60.