Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 12 juli 2011 - Massez e.a. mot Domstolen

(Mål F-101/10)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 30, 29.1.11 s. 63.