Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. července 2011 - Geradon v. Rada

(Věc F-102/10)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 30, 29.1.2011, s. 64.