Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 25. července 2011 – Jaeger v. Eurofound

(Věc F-103/10)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 30, 29.1.2011, s. 64.