Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 25. juli 2011 – Jaeger mod Eurofound

(Sag F-103/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 30 af 29.1.2011, s. 64.