Language of document :

Žaloba podaná dne 21. října 2010 - De Pretis Cagnodo a Trampuz v. Evropská komise

(Věc F-104/10)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Mario Alberto De Pretis Cagnodo a Serena Trampuz (Terst, Itálie) (zástupce: C. Falagiani, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá 100% úhrada některých léčebných výdajů, které vznikly v souvislosti s hospitalizací manželky úředníka v důchodu na klinice.

Návrhová žádání žalobců

přerušit nebo v každém případě dočasně zakázat nucené vymáhání sporných částek, a to vzhledem k fumus boni juris tohoto návrhu, vážné majetkové škodě, kterou by v opačném případě žalobci utrpěli a k nedostatku jasnosti, pokud jde o určení napadených částek, a dále dočasně zakázat srážky ex offo z důchodu M. de Pretis Cagnoda.

poté, co bylo konstatováno a prohlášeno, že S. Trampuz nemůže být nic vytýkáno pokud jde o kvalifikaci a úhradu nákladů pobytu na klinice, jak se jich soukromá klinika, na které byla hospitalizována, domáhá, vzhledem k posouzení, že hospitalizace S. Trampuz a chirurgický zásah, kterému byla podrobena, byly způsobeny "vážnou" nemocí a s ohledem na závěr, že doba hospitalizace byla nevyhnutelná a léčebně správná, určit, že žalobci jsou osvobozeni od jakékoliv úhrady plnění uskutečněných ze strany likvidačního oddělení Ispra a nařídit Komisi, aby zrušila žádost o vrácení částky 41 833 eur nebo jakékoliv jiné částky, která bude případně určená a upustila od jakýchkoliv srážek této částky ex offo z důchodu M. de Pretis Cagnodo.

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________