Language of document :

Kanne 21.10.2010 - De Pretis Cagnodo ja Trampuz v. Euroopan komissio

(Asia F-104/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantajat: Mario Alberto De Pretis Cagnodo ja Serena Trampuz (Trieste, Italia) (edustajat: avvocato C. Falagiani)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kieltäydyttiin korvaamasta 100 prosenttisesti tietyt sairauskulut, jotka liittyivät eläkkeellä olevan virkamiehen vaimon sairaalahoitoon.

Vaatimukset

Fumus boni juris -periaate huomioon ottaen sen vakavan omaisuusvahingon syntymistä, joka kantajille muutoin aiheutuisi siitä, että riidanalaiset summat on epäselvästi määritetty, on lykättävä ja kyseessä olevien summien takaisinperintämenettelyn täytäntöönpano on ainakin väliaikaisesti kiellettävä, ja näiden summien viran puolesta tapahtuva perintä professori de Pretis Cagnodon eläkkeestä on väliaikaisesti kiellettävä

Koska sen hoitolaitoksen, jossa rouva Trampuz toipui, tämän vuodehoidosta laskuttamien kulujen määrää taikka maksamista ei voida kiistää, sillä viimeksi mainitun henkilön hoidon aiheuttanut sairaus ja hänelle suoritetut kirurgiset toimenpiteet oli katsottu "vakaviksi", ja koska pitkään kestäneen hoidon katsottiin olleen välttämätöntä ja terapeuttisesti asianmukaista, on katsottava, ettei kantajien tarvitse maksaa takaisin Ispran maksutoimiston suorittamia maksuja, ja komissio on määrättävä peruuttamaan 41 833 euron - tai muun asianmukaiseksi katsotun - summan palauttamista koskenut vaatimuksensa ja pidättymään perimästä viran puolesta tätä summaa prof. de Pretis Cagnodon eläkkeestä

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________