Language of document :

Žaloba podaná dne 18. října 2010 - Geradon v. Rada

(Věc F-102/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Belgie) (zástupci: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení opravené výplatní pásky žalobce pro období od července do prosince 2009 a výplatních pásek vydaných od 1. ledna 2010 v rámci roční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Rady ze dne 5. července 2010, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce proti opravené výplatní pásce pro období od července do prosince 2009 a proti jeho výplatním páskám vydaným od 1. ledna 2010;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí Rady o vydání jeho opravených výplatních pásek pro období od července do prosince 2009 a výplatních pásek od 1. ledna 2010;

uložit Radě, aby žalobci zaplatila dlužné odměny navýšené o úroky z prodlení;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.

____________