Language of document :

2010. október 18-án benyújtott kereset - Geradon kontra Tanács

(F-102/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Belgium) (képviselők: A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

A felperes díjazásának a 2009. július és december közötti időszakra szóló kiigazítására vonatkozó illetményelszámolás, valamint a 2010. január 1-je óta a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében megállapított illetményelszámolások megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2010. július 5-i, a felperes által a díjazás 2009. július és december közötti időszakra szóló kiigazítására vonatkozó illetményelszámolás, valamint a 2010. január 1-je óta megállapított illetményelszámolások ellen benyújtott panasz elutasításáról szóló tanácsi határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék - amennyiben szükséges - semmisítse meg a díjazás 2009. július és december közötti időszakra szóló kiigazítására vonatkozó illetményelszámolásról, valamint a 2010. január 1-je óta megállapított illetményelszámolásokról szóló tanácsi határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Tanácsot a felperesnek járó fizetési hátralékok késedelmi kamattal növelt összegének megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.

____________