Language of document :

2010. október 15-én benyújtott kereset - Massez és társai kontra Bíróság

(F-101/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Lieven Massez (Luxembourg, Luxemburg) és társai (képviselők: A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Bírósága

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek díjazásának a 2009. július és december közötti időszakra szóló kiigazítására vonatkozó illetményelszámolás, valamint a 2010. január 1-je óta a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében megállapított illetményelszámolások megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bíróság panaszok elbírálásával megbízott bizottságának 2010. június 29-i, a felperesek díjazásának a 2009. július és december közötti időszakra szóló kiigazítására vonatkozó illetményelszámolások, valamint a felperesek 2010. január 1-je óta megállapított illetményelszámolásai ellen a felperesek által benyújtott panaszokat elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék - amennyiben szükséges - semmisítse meg a felperesek díjazásának a 2009. július és december közötti időszakra szóló kiigazítására vonatkozó illetményelszámolásról, valamint a 2010. január 1-je óta megállapított illetményelszámolásokról szóló, a Bíróság által hozott határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bíróságot a felperesnek járó fizetési hátralékok késedelmi kamattal növelt összegének megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék a Bíróságot kötelezze a költségek viselésére.

____________