Language of document :

Žaloba podaná dne 20. října 2010 - Stephan Jaeger v. FEACVT

(Věc F-103/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Stephan Jaeger (Dublin, Irsko) (zástupci: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (FEACVT)

Předmět a popis sporu

Zrušení opravené výplatní pásky žalobce pro období od července do prosince 2009 a výplatních pásek vydaných od 1. ledna 2010 v rámci roční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009

Návrhová žádání žalobce

v případě potřeby zrušit rozhodnutí FEACVT o vydání jeho opravené výplatní pásky pro období od července do prosince 2009 a jeho výplatních pásek od 1. ledna 2010;

uložit FEACVT, aby žalobci zaplatila dlužné odměny navýšené o úroky z prodlení;

uložit FEACVT náhradu nákladů řízení.

____________