Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) στις 25 Φεβρουαρίου 2021 – X BV κατά Classic Coach Company vof, Y, Z

(Υπόθεση C-112/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα και αναιρεσείουσα: X BV

Εναγόμενοι και αναιρεσίβλητοι: Classic Coach Company vof, Y, Z

Προδικαστικά ερωτήματα

Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη «προγενεστέρου δικαιώματος» τρίτου κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 2, της καταργηθείσας οδηγίας 2008/95/ΕΚ1 ,

α)    αρκεί ο εν λόγω τρίτος να έχει χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές, πριν από την καταχώριση του σήματος, δικαίωμα αναγνωριζόμενο από τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους ή

β)    είναι απαραίτητο να μπορεί ο εν λόγω τρίτος, σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία, να απαγορεύσει τη χρήση του σήματος από τον δικαιούχο του σήματος βάσει του ανωτέρω προγενεστέρου δικαιώματος;

Έχει επίσης σημασία κατά την απάντηση στο πρώτο ερώτημα εάν ο δικαιούχος του σήματος έχει ένα αρχαιότερο (αναγνωριζόμενο από τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους) δικαίωμα επί του σημείου που έχει καταχωρισθεί ως σήμα και, εάν ναι, έχει σημασία στην περίπτωση αυτή εάν ο δικαιούχος του σήματος μπορεί, βάσει αυτού του αναγνωριζόμενου αρχαιότερου δικαιώματος, να απαγορεύσει τη χρήση από τον τρίτο του φερόμενου ως «προγενεστέρου δικαιώματος»;

____________

1     Οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 2008, L 299, σ. 25)