Language of document :

2011 m. birželio 17 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Nieminen prieš Tarybą

(Byla F-8/11)

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 95, 2011 3 26, p. 14.