Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 13. decembra spriedums – AX/ECB

(apvienotās lietas F-7/11 un F-60/11) 1

Civildienests – ECB personāls – Disciplinārlieta – Darbinieka atstādināšana no amata uz noteiktu laiku, nesamazinot tā pamatalgu – Lēmuma atsaukšana – Tiesības uz aizstāvību – Piekļuve lietas materiāliem – Pamatojums – Lēmuma pamatojums – Apgalvojums par profesionālo pienākumu neizpildi – Nopietns pārkāpums

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AX (pārstāvji L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji lietā F-7/11 P. Embley un E. Carlini, B. Wägenbaur, advokāts, un lietā F-60/11 P. Embley un M. López Torres, B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt atbildētājas lēmumu par atstādināšanu no amata uz noteiktu laiku no 2010. gada 5. augusta un atlīdzināt morālo kaitējumuRezolutīvā daļa:prasības apvienotajās lietās F-7/11 un F-60/11 noraidīt; AX sedz savus un atlīdzina Eiropas Centrālās bankas tiesāšanās izdevumus.