Language of document :

Personaldomstolens dom av den 13 december 2012 – AX mot ECB

(Förenade målen F-7/11 och F-60/11)(1 )

(Personalmål – ECB:s personal – Disciplinärt förfarande – Avstängning av en anställd utan minskning av grundlönen – Återkallelse av ett beslut – Rätten till försvar – Tillgång till handlingarna i ärendet – Motivering – Skälen till ett beslut – Påstående om underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter i tjänsten – Allvarligt fel)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: AX (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: i mål F-7/11 företrädd av P. Embley och E. Carlini, i egenskap av ombud, samt av advokaten B. Wägenbaur; i mål F-60/11 företrädd av P. Embley och M. López Torres, i egenskap av ombud, samt av B. Wägenbaur)

Saken

Personalmål – Ogiltigförklaring av ECB:s beslut att stänga av sökanden från och med den 5 augusti 2010 och ersättning för ideella skada

Domslut

Talan i de förenade målen F-7/11 och F-60/11 ogillas.

AX ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska centralbankens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 152 av den 21.5.2011, s. 33 och EUT C 211 av den 16.7.2011, s. 35.