Language of document :

Talan väckt den 7 februari 2001 - Sabbag Afota mot rådet

(Mål F-9/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Veronica Sabbag Afota (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 11 i 2010 års befordringsförfarande.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara rådets beslut av den 19 november 2010 att avslå klagomålet mot tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 11 under årets befordringsförfarande

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara den andra betygsättarens beslut om upprättande av en slutlig betygsrapport för sökanden för bedömningsperioden 2008-2009 och tillsättningsmyndighetens beslut av den 26 april 2010 att inte befordra sökanden till lönegrad AD 11 i 2010 års befordringsförfarande,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________