Language of document :

Acțiune introdusă la 2 februarie 2011 - AX/BCE

(Cauza F-7/11)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: AX (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei BCE de suspendare a reclamantului începând cu data de 5 august 2010 și o cerere de daune interese

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită Tribunalului Funcției Publice:

anularea deciziei BCE din 4 august 2010 de suspendare a reclamantului începând cu data de 5 august 2010;

în consecință, dispunerea reîncadrării depline a reclamantului în funcția sa, însoțită de publicitatea adecvată pentru restabilirea onoarei sale;

în orice caz, obligarea BCE la despăgubirea reclamantului pentru prejudiciul moral suferit, evaluat ex aequo et bono la 20 000 de euro;

obligarea BCE la plata cheltuielilor de judecată.

____________