Language of document :

Beroep ingesteld op 7 februari 2011 - Nieminen / Raad

(Zaak F-8/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Risto Nieminen (Kraainem, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2010 niet tot de rang AD12 te bevorderen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 26 oktober 2010 houdende afwijzing van verzoekers klacht tegen het besluit om hem in het kader van de bevorderingsronde 2010 niet tot de rang AD12 te bevorderen;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2010 niet tot de rang AD12 te bevorderen;

veroordeling van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.

____________