Language of document :

Žaloba podaná dne 21. dubna 2020 – Fidia farmaceutici v. EUIPO - Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories (HYAL)

(Věc T-215/20)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Itálie) (zástupci: R. Kunz Hallstein a H. Kunz-Hallstein, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories SA (Atény, Řecko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie HYAL – Ochranná známka Evropské unie č. 2 430 221

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 24. ledna 2020, ve věci R 613/2019-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení; podpůrně, jestliže druhý účastník řízení před odvolacím senátem vstoupí do tohoto řízení jako vedlejší účastník, uložil EUIPO a vedlejšímu účastníkovi řízení společně a nerozdílně náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 165 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení čl. 32 písm. f) a čl. 39 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625,

Porušení čl. 94 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení čl. 95 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení čl. 59 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. c nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.

____________